KÕIGE ALLIKAS, MIDA VAJAME

Vähe on neid kristlasi, kes kahtlevad selles, et Jeesus on nende allikas. Küll aga pole neil igakord usku ja kindlust sellesse, et Ta annab neile, mida nad vajavad. Olgu siis siinkohal toodud mõned imelised meeldetuletused selle kohta, et Issand hoolib sinust. Ta teab kõike su isiklike vajaduste kohta. „Sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute!“ (Matteuse 6:8) „Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses.“ (Filiplastele 4:19). Sulle on tõotatud, et Kristuses peituvad kõik au rikkused. Jumal on andnud sulle Jeesuses kõik, mida vajad eluks ja jumalakartuseks.
Jumal tõesti hoolib sinust ja sinu vajadused lähevad Talle korda. „Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest!“ (1 Peetruse 5:7). Kreekakeelne tähendus sellele on, et „sa oled Talle tähtis“. Keset pikale veninud kannatusi võib seda ju raske uskuda olla, kuid Jumal tunneb täit huvi iga su elu valdkonna – su töö, pere, laste, suhete ja tervise - vastu isegi just praegu.
„Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga!“ (Heebrealastele 10:35). Jumal ütleb: „Hoia kinni oma julgusest ja kindlusest, sest ma tasun selle eest rohkesti.“ Ehk lihtsamalt öeldes: „Sellest kinni hoidmine tasub end ära.“ „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6) 
Tahad sa Kristusele tõelist head meelt valmistada? Siis kingi Talle oma täis usaldus. Hoia sellest kinni ja ära kõigu. Ja ära unusta Tema tõotust sulle: „Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt.” Aga meie ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge.“ (Heebrealastele 10:38–39).