TA EI JÄTA MEID KUNAGI

„Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu!“ (Efeslastele 6:11)
Sõjast räsitud Iraagi usklikud ütlevad: „Rasked ajad pole meie jaoks mitte ootel, vaid need on kestnud meie jaoks juba aastaid.“ Nad on põlvkondade kaupa kogenud raskusi, olles õppinud hoidma kinni oma usust. Ja kuna nad on pannud ülle Jumala sõjavarustuse, on nad ka varustatud seisma vastu Kuradile ning isegi kuulutama evangeeliumi neid ümbritsevatele inimestele.
Olen täiesti veendunud, et suur osa jumalakartlikke inimesi on tänapäeval põrgurünnakute all, kannatades kuratlike ja näiliselt lootusetute olukordade all. Kuidas on sinuga? Kui sa just hetkel mõne usuprooviga silmitsi ei seisa, õhutan sind olema ülimalt tänulik. Samas aga ka alandlik ja valvel, et sa ei hakkaks uhkeldama oma tugeva usuga.
Saatan ootab, kuni proovile pandud isik on väsinud ja jõust ning vastupidavusest tühjaks pumbatud. Ta ootab, kuni tundub, et kõik palutud palved jäävad vastuseta, kuniks kõik tundub üdini lootusetu ja inimene on omadega täiega õhtal. See juhtus Peetrusega, kui ta nägi oma Issandat alandatuna suurkohtu ees (vt Matteuse 26:57-58). Sama juhtus ka Iiobiga, kui teda sunniti mõtlema kõige kalli peale, mille ta oli kaotanud.
Kuid see kõik tõstatab küsimuse: „Jumal, kus Sa oled? Miks küll mu palved vastust ei saa?“ Samas ole ettevaatlik, sest just sel hetkel külvab Saatan su sisse kohutava vale: „Jumal on hüljanud su ega kuule sind.“ Ometigi – Jumal ei ole sind hüljanud ega tee seda kunagi! Ta on õpetanud meid olema valmis ja riietama end Tema sõjavarustusega ning ühtlasi ka kinnitab meile, et Ta ei hülga meid kunagi.  „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Matteuse 18:20). Ta ütleb sulle just praegugi: „Ma ei jäta sind kunagi.“