ÜTLEMATU JA KALLIS RÕÕM - Jim Cymbala

Meie koguduses on üks naine, kes on tuntud oma rõõmsameelse, päikselise loomuse poolest. Ta tuli mõned aastad tagasi mu kabinetti ja jagas minuga kohutavaid uudiseid. Oma lugu rääkides oli ta hämmastavalt rahulik ja tema vaimu armsus niitis mu jalust. Olles lõpetanud me vestluse, küsis ta mu käest siiralt: „Kas ma võin palvetada te eest?“ See armas Jumala püha alustas kohutavate uudiste jagamisega, pakkudes seejärel eestpalvet mu eest! Olin hämmingus tema rõõmust, vaatamata teatud vägagi valusatele olukordadele ta elus.
Rõõm, mida see naine omas, oli Uue Testamendi aegse koguduse jaoks tavaline ja nõnda peaks see olema ka meie jaoks. Kas peaksime olema masendunud sellest, et Jeesus suri me pattude eest ja tõusis surnuist? Kas peaksime nutma teadmise üle, et kord ühel päeval saame olema igavesti koos oma Issandaga? Kas tõsiasi, et me nimed on kirjas Eluraamatus, peaks tegema meid kurvaks? Ei, muidugi mitte! Kõik need asjad peaks meile valmistama rohket rõõmu!
Peetrus kirjutas: „Keda (Jeesus) te küll ei ole näinud, ja siiski armastate, kellesse te nüüd usute, kuigi te teda ei näe, ja rõõmutsete ütlematu ning väga kalli rõõmuga.“ (1 Peetruse 1:8). Kas „ütlematu ja väga kallis rõõm“ kirjeldab sinu või minu kogudust? See peaks.
Pauluse kiri roomlastele on üks tema suurimaid teoloogilisi dokumente, mis puudutab õigeks mõistmist usu kaudu ja teisi kaalukaid õpetuslikke küsimusi. Ometi kuulutab ta oma kirja lõpu poole, et Jumalariik ei seisne eelkõige õpetuslikes positsioonides nagu kalvinism või arminiaism. Nii nagu pole küsimus selleski, kes jääb vaidlustes kannatuste ja ülesvõtmise teemadel peale. Paulus ütles, et Jumalariik on eelkõige „õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus.“ (Roomlastele 14:17). Apostel Paulus kirjeldas rõõmu täis elu, mis tuleb Pühalt Vaimult. See on see, kui oluline rõõm on, muutes meid vägagi selgelt eristatavateks Jeesuse järgijateks.
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.