OOTA PÜHA VAIMU! - Gary Wilkerson

Kui vajad Jumala väge oma ellu, on Jeesusel eriline sõna su jaoks. Ta teadis vahetult enne taevasse minekut, et Ta jüngrid vajavad väge tegemaks Tema kuningriigi tööd siin maa peal. Mispeale Ta juhendas neid: „Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!” (Luuka 24:49-50). Juhtnöör oli väga lihtne – püsige selles linnas! Kuid pane tähele, et ta kasutab samas lauses veel ühte sõna, milleks on kuni. Ehk siis Jeesus ütles: „Te elud püsivad muutumatuna seni, kuni Püha Vaim langeb te üle oma väega.“
See kehtib paljude kristlaste puhul, keda tean. Nad kogevad, kuidas nende elu ei lähe päris selles suunas nagu Jumal on plaaninud. Nad on rahulolematud, igatsedes enama järele oma abielus, tööpaigas, oma suhtes Kristusega ja oma kuulutustöös Temast. Jeesus tõotab neile: „Jumal igatseb neid samu muutusi te jaoks, kuid need sünnivad vaid läbi Püha Vaimu väe. Kuniks Tema ei astu mängu, ei muutu ka midagi.“
Luukas kirjutas selle stseeni oma evangeeliumisse, aga kordas seda ka Apostlite tegude raamatus: „Kui siis Jeesus viibis koos nendega, keelas ta neil Jeruusalemmast lahkuda, käskides jääda ootama Isa tõotust, „mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse Püha Vaimuga üsna varsti pärast neid päevi.” (Apostlite teod 1:4-5)
Jeesuse sõnum mõlemas neis piiblilõikudes on selge: „Oodake Püha Vaimu! Ärge kiirustage, käratsege ega paanitsege. Te ei saa oma tahtejõu abil teha Jumalariigi tööd. Oodake usus ja teid täidetakse väega ülalt.“ On ju ilmselge, et nõnda juhtuski. Jüngrid said nelipühapäeval täidetud Jumala võimsa võidmisega, mille sarnast polnud maailm veel eales näinud. Ja peale seda – ka 2000 aastat hiljem - pole maailm olnud enam kunagi endine.