KINDLUS JEESUSES

Hingevaenlane ründab Jumala pühasid, kel pole mingit pistmist pimedusega, kui metsiku tulvaveena. Ta jätab neile mulje, otsekui kõik nende elus on lagunemas koost’ – tundub, et nende palved ei lähe läbi ja taevas kõmiseb vastu kui vask ning kannatusi ja katsumusi tuleb uksest ja aknast. Taolistel hetkedel võib nende süda sosistada hukkamõistvaid sõnu: „Sul pole usku. Kui vaid usuksid rohkem – kui vaid oleksid Jeesusega lähedasem ja su mõtted poleks nii kurjad – siis taolisi asju ikka ei juhtuks. Oleksid omadega hoopis mäe tipus nagu need, kes sinu ümber. Naudiksid täisväärtuslikku elu ja kuuleksid selgelt Jumala häält.“
Kuid see pole nii! Need, kellele Heebrea kirja 10 ptk’s viidatakse, olid samuti rünnaku all, kuid nad omasid ehedat usku, mis pani neid „minema Jumala ette siira südamega usukülluses“. (Heebrealastele 10:22). Jah, Heebrea kirjas 3:1 viidatakse neile kui „pühadele vendadele“. Kirja autor teadis, et keset suuri katsumusi käis nende südamete pärast suur lahing. 
Kõige lihtsamalt öeldes on Saatana peamiseks eesmärgiks summutada iga uskliku valgus. Näita mulle kristlast, kes astub välja vaimsest pimedusest, põledes ereda leegina Kristusele, olles püha ja puhas ning ma näitan sulle inimest, kes peab hakkama võitlema oma elu eest. Kas see kirjeldab ka sind? Oled ehk just praegu minemas läbi mõnest suurest võitlusest? Mu armas, suure tõenäosusega pole sel mingit pistmist kahtluse või patuga, vaid hoopis Kristuse valgusega, mille oled omaks võtnud. See valgus loob kindlust Jeesuses ja mida enam seda valgust vastu võtad, seda enam su usaldus Tema vastu kasvab.
Kuid just nimelt su usaldus Kristuse vastu on see, mille Saatan on otsustanud põhja lasta. Ta on suunanud kõik põrguväed su vastu, et kiskuda sind hirmu ja uskmatuse sisse. Küll aga tunneb Jumal endiselt huvi iga su elu aspekti vastu - su töö, pere, laste, suhete ja tervise vastu. Talle läheb see tõesti korda ja mis veelgi enam – sina lähed Talle korda.