AJA RAISAKOTKAD MINEMA

1 Moosese 15-peatükis sõlmis Jumal Aabrahamiga võrratu kokkuleppe. Ta käskis tal võtta ühe emase mullika ja isase kitse ning lõigata need pooleks. Seejärel aga ühe turteltuvi ja selle poja, et asetada need pead vastakuti. Aabraham tegi nagu Jumal oli käskinud ja kui need veritsevad loomad seal maas lebasid, tulid raiskotkad neid nokkima. Korraga koges Aabraham suurt ja kohutavat pimedust enese ümber. Mida see tähendas? See viitas sellele, et Saatan on paanikas.

Mis sa arvad, kuidas Saatan reageerib, kui sa pühendad oma elu Jeesusele ja ta näeb Jumala tõotusi täitumas su elus? Saatan saab maruvihaseks. Ja kui ta siis näeb veel su vankumatut meelekindlust minna Issandaga kuni lõpuni, on vaid üks viis, kuidas ta saab reageerida ja see väljendub selles, et kogu põrgu sattub paanikasse.

Mida Aabraham tegi, kui raisakotkad saabusid? Piiblis on öeldud, et ta ajas nad minema. Nõndasamuti on Issand andnud meile juhtnöörid, kuidas ründavate raisakotkastega toime tulla. Me ei pea tundma hirmu vaenlase rünnakute ees, sest meile on antud võimsad sõjapidamisrelvad.

Igakord, kuid mõni salakaval hääl või Issandat kahtlustav küsimus hiilib mu mõtteisse, pean ma seisma sellele vastu, seistes kindlana sellel, mida ma oma armastava Jumala kohta tegelikult tean. Ma ei saa võtta tõe pähe ühtegi mõtet, mis on lähtunud mu hetke emotsioonidest. Iga mõte tuleb läbi katsuda Jeesuse tõotuste valguses, mis puudutavad nii Teda kui ka võitu, mille Ta mulle on lubanud.

Ehk teisisõnu: kui mind ründavad süüdistavad mõtted, mis toovad endaga kaasa nii kahtlusi kui hirmu, nii hukkamõistu kui hüljatuse tunnet, siis ma tean, et need ei ole Jumalast. Me kõik peame olema valmis taolisteks mõteteks, sest vaenlane ründas isegi Jeesust nendega, kui too kõrbes viibis.

Seega, kui raisakotkad ründavad sind, tuues kaasa ebakindluse ja väärtusetuse mõtted, aja nad Jumala Sõnaga minema. Sest ohver, mida Jumal on kutsunud sind tooma, on Talle meelepärane ja Ta austab seda.