MEIE FOOKUS

Kui kristlased Pauluse aegadel olid mures läheneva Jeruusalemma hävingu pärast, hakkasid nad tundma rohkem huvi prohvetlike sündmuste vastu. Neid hirmutasid kuulujutud armutute sissetungivate vägede kohta, kes pidavat vangistusse võtma suurel hulgal inimesi. Usklikud kogesid, et hädaajad on ukse ees, mistõttu nad palusid Paulust, et see räägiks neile, mis on tulemas. ”Kirjuta meile, kuidas mõista aegu ja olukordi.”

Paulus vastas nende kinnitavate sõnadega: ”Aegade ja tundide kohta, vennad, ei ole aga vaja teile kirjutada, sest te teate täpselt, et Issanda päev tuleb just nii nagu varas öösel.”
(1Tessalooniklastele 5:1-2).

Paulus kirjeldas neile, mis saab sündima siis, kui Kristus tagasi tuleb: ”Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega!” (1Tessalooniklastele 4:16-18)).

Pauluse õhutavad sõnad olid mõeldud julgustusena Jumala rahvale. Tema öeldu sisu oli, et: ”Te ei pea kartma asju, mis on tulemas! Te ei pea muretsema kõigi nende hirmuäratavate märkide ja rahutuste pärast, sest te juba teate, miks see kõik sünnib. See kõik viitab Issanda Jeesuse tagasitulekule, et võtta oma rahvas ja viia nad enesega kaasa.”

Selge on see, et ajalugu on liikumas teatud suunas ja me võime olla kindlad, et hetkel toimuvad sündmused on viimas meid lähemale Jumala igavikulistele eesmärkidele. Maailm ei ole lihtsalt niisama triivima hakanud ja Jumal ei ole seda ka hüljanud, vaatamata sellele kui nurjatu ja hukas on inimkond. Pigem on Jumal just see, kes on käigu sisse pannud ja kõik need pöördelised sündmused, mida endi ümber näeme, viitavad liikumisele selle ”ühe jumaliku sündmuse” suunas – uue maa ja uue taeva loomise suunas, kus Kristus saab valitsema täies hiilguses läbi kogu igaviku.

Kristuse järgijatena ei tohiks meie fookus olla igapäevaste uudiste peal. Me ei tohiks saada ka liiga kaasa haaratud sõdadest või kuulujuttudest nende kohta; ähvardustest võimalike aatompommi õnnetuste või muude, maailma tabavate olukordade kohta. Kui Jeesus ütles: ”Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles!" (Luuka 21:28), siis sellega Ta ütleb meile, kus meie fookus peab olema.