MEIE ENDI MÕÕDUPUU

Oled sa mures mõne pereliikme või sõbra pärast, kes tundub mitte kasvavat ja küpsevat Kristuses? Kasutad sa, mõõtes seda inimest ja tema elu, oma isiklikku mõõdupuud Kristusest? Oled sa ehk paika pannud omaenda kindlad piirid selle kohta, mida tähendab olla tõeline Kristuse järgija ja sa ei näe oma lähedast liikumas neis piirides?

On see ehk võimalik, et sa piirad Kristust? On su Issand tõesti nii väike ja nii kokkusurutud, et sa ei suuda uskuda Tema Püha Vaimu võimesse teha sügavat, varjatud tööd? Mõistad sa inimesi hukka seetõttu, et nad ei vasta sinu poolt seatud standarditele? Usud sa, et Jumal on piisavalt võimas tegemaks oma tööd selle inimese elus ka nähtamatul viisil?

Umbes 35 aastat tagasi kõndis üks kurikuulus naine - Celeste Horvath - meie Teen Challenge’i kontorisse Brooklyn’is. Ta oli üks New Yorgi tuntumaid daame, kes juhtis üht lõbunaiste kogukonda, kes pakkus teenuseid meie maa kõige tuntumatele härrasmeestele. Celeste oli üles kasvanud nelipühilaste kodus ja tema palvetav vanaema oli prohveteerinud ta üle, et: ”Sinust saab evangelist.” Kuid Celeste pööras selja oma lapsepõlvest päritule ja pöördus hoopis prostitutsiooni poole.

Tema poolt juhitava ringkonna kasvades, jäi ta sõltuvusse narkootikumidest. Kogu selle aja jooksul käis üks madin tema südames ja päev päeva järel kostis ta huulilt vaid üks palve: ”Jumal, palun kingi mulle veel üks päev.” Lõpuks võeti Celeste kinni ja uudis sellest kroonis kõikide päevalehtede esikülgi. Seal tuli ka aeg, kus ta vend kirjutas talle ja ütles: ”Sa oled häbistanud meie peret nii suurel määral, et sellele ei leidu mingit andestust!”

Kuid Jeesus ei hüljanud teda kunagi. Kord ühel päeval, keset suurt üksindust, hakkas Celeste palvetama ja murdus täielikult Issanda ees. Muutus temas toimus koheselt ja ühe hetkega oli ta uus loodu.

Kõik, kes olid näinud Celeste’i elu väljastpoolt, pidasid teda täielikult lootusetuks ja parandamatuks juhtumiks. Kuid neil oli piiratud arusaam Kristusest ja nad ei olnud näinud Püha Vaimu varjatud tööd tema elus läbi kõigi nende aastate. Kui teised nägid teda pidevalt nii tavalise ja mitte-pühana, nägi Issand temas koguaeg evangelisti.

Celeste tuli Teen Challenge’sse vahetult enne tema süüdimõistmist ja me viisime ta ise vanglasse. Ta istus oma aja ära, saades seal evangelistiks, kelleks Jumal oli teda kutsunud ja juhtis väga paljusid Issanda juurde. Peale vabanemist sai temast võimas tänava jutlustaja ja lõpuks ka koguduse rajaja Long Island’il. Muide, see kogudus teenib täie innukusega Issandat veel tänapäevalgi.