VALGUS, MIS POLE VARJAMISEKS

Jeesus ütles meile: “Teie olete maailma valgus!” (Matteuse 5:14). See väide peegeldab nii palju enamat kui vaid Jeesuse poolset teenistuses tegutsemist. See ületab kõik õpetused, jutlused ja traktaatide jagamised. Kristus ütleb meile väga lihtsalt: ”Teie olete valgus.” Ta ütleb: “Te ei ole vaid peegeldus valgusest või kanal, mille kaudu valgus kiirgab, vaid teie oletegi see valgus! Ja selle valguse intensiivsus sõltub sellest, kui aktiivselt te elate ja suhtlete minuga.”

Kas te mõistate, millele Jumal on rõhumas siin? Maailm tunneb ära need, kes elavad lähedases suhtes Jumalaga. Teie naabrid või töökaaslased ei pruugi teada midagi teie igapäevasest suhtlemisest Kristusega, teie usust Temasse või teie täielikust sõltumisest Temast. Küll aga näevad nad valgust, mis tänu teie elule Kristuses välja kiirgab. Ja senikaua, kuni miski ei häiri seda elu, särab ka teie valgus keset pimedust.

”Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas.” (Matteuse 5:14) Jeesus ütleb: “Ma olen asetanud teid kui väljanäituseks kogu maailmale. Inimesed vaatavad teie peale, sest ma olen teinud teid silmapaistvateks. Te olete valgus, mis pole mõeldud varjamiseks.”

Seega, kes on need valgused, mis asetatud särama mäe otsa? Ja kus võib neid kohata? Tavaliselt ei leia neid rambivalgusest. Ei viibi nad ka enesekesksete, ennast-upitavate inimeste seas, kes elavad vaid selle maailma tunnustuse ja heakskiidu nimel. Samuti ei leia neid ennasttäis koguduste kildkondadest, kes väliselt näivad nii pühad, nii pühad, kuid seljataga klatsivad, virisevad ja vinguvad nii et vähe pole.

Aastate jooksul olen kohanud paljusid usklikke, kes väliselt tunduvad väga jumalakartlikud, kuid tegelikkusest on vaimulikult väga laisad. Nad räägivad kõigile oma läbikukkumistest ja nõrkustest, arvates, et see jätab neist väga alandliku mulje. Samas on nad aga väga kärmed arvustama teisi. Nad ei oma tõelist, andvat, armastavat teenija sarnast Kristuse meelsust. Hoopis vastupidi – neile kuuluv “valgus” on tegelikult hoopis pimedus. Jeesus ütles: ”Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?” (Matteuse 6:23) Kus puudub elu Kristuses, ei saa olla ka valgust teiste jaoks.

”Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.” (Matteuse 5:16). Põhjus, miks me peame laskma oma valgusel särada kogu maailmale, on selles, et Jumal saaks au selle eest.