ILMA KORTSU JA LAIGUTA

Maailm ei ole Jumala kogudust kunagi heaks kiitnud ja omaks võtnud ega saa seda tegema ka tulevikus. Kui sa elad Kristusele, ei pea sa muretsema selle pärast, et eraldada end teistest – nad teevad seda sinu eest! Kõik, mida sina pead tegema, on elama Talle, kui korraga sa leiad end tõrjutuna, eemale jäetuna ja erinevates asjades süüdistatuna: ”...kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad Inimese Poja pärast! (Luuka 6:22)

Ometigi ütleb Jeesus, et see on tee tõelise täiuseni: ”Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.” (Matteuse 16:25). Ehk teisisõnu: ”Ainuke viis, kuidas leida oma elu tõeline mõte, on anda see täielikult üle mulle! Siis leiad sa tõelise rõõmu, rahu ja rahuldatuse tunde.” Kristus ütleb meile: “Minu kogudus on ilma ühegi kortsu ja laiguta, mistõttu kui sa tuled minu juurde, pead sa olema valmis panema maha kõik oma patud. Sa pead alistama kõik mulle, surema täielikult iseendale, oma jumalatutele ambitsioonidele ja egole. Usu läbi sind maetakse koos minuga, aga samas mina äratan sind ka täiesti uude ellu!”

Mõtle korraks, mida tähendab olla ilma ühegi kortsu ja laiguta? Me teame, et “laik” viitab plekile. Aga mida tähendavad need ”kortsud”? Oled sa kunagi kuulnud sellist ütlust nagu “uus korts”? See tähendab lisada üks uus idee juba olemasolevale põnevale ideele. Seega, korts selles mõttes viitab otsekui neile, kes püüavad täiendada evangeeliumi ja pakuvad välja kergema tee taevasse jõudmiseks, mis ei kaasa täit alistumist Kristusele.

Taolist evangeeliumi kuulutatakse tänapäeval paljudes kogudustes. Kõik jutlused on suunatud vaid sellele, et rahuldada inimeste vajadusi. Kuid lugedes Jeesuse sõnu, peab tõdema, et taoline kuulutustöö ei vii mitte kuhugile! See ei täida evangeeliumi tõelist eesmärki!!!

Palun ärge saage minust valesti aru – mul pole midagi selle vastu, et kuulutada Jumala rahvale lohutavaid, julgustavaid sõnumeid. Jumala poolt valitud karjasena on mind seda ju kutsutudki tegema. Kuid, kui ma jutlustan ainult inimeste vajadustest lähtuvalt ja neile tuginedes, jätmata kõrvale Jeesuse üleskutse panna maha oma elud, siis inimeste tõelised vajadused ei saa kunagi rahuldatud. Jeesuse sõnum on väga selge: meie vajadused saavad kaetud vaid siis, kui me sureme iseendile ja võtame kanda Tema risti.