TA KUULUTAS MEELEPARANDUST

Jeesus kuulutas, et: “Tema koda peab hüütama palvekojaks”, kus inimesed siiralt ja südamest meelt parandavad, millele Paulus lisas järgmist: "Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames. See on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest Pühakiri ütleb: "Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse." (Roomlastele 10:8-11)

Lihtsamalt öeldes: me saame päästetud tänu oma avalikule meeleparandusele. Jeesus ütles: ”Jah, ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid!" (Matteuse 9:13), millega Ta andis mõista, et meeleparandus on see, mille kaudu me saame tervendatud ja taastatud."Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meeleparandusele." (Luuka 5:31-32)

See on hea uudis! Jeesus ütleb meile: ”Meeleparanduse läbi saavad minu koguduses kõik terveks. Ei oma tähtsust, kes sa oled - füüsiliselt murtud, vaimselt nõder või vaimulikult haige – kõik peavad minu juurde tulema ühel ja samal viisil ja kõik nad leiavad tervenemise läbi meeleparanduse.”

Kui paljud kogudused avavad veel oma altareid südames seotud inimestele, et tulla ja parandada meelt? Kui paljud pastorid on lõpetanud kutsete esitamise sellele nii tähtsale vaimulikule tegevusele? Kui paljud usklikud on kaotanud taju vajaduse järele tunnistada oma patte?

Mis on Kristuse evangeeliumi keskne sõnum? See jookseb üsna selgelt läbi kõigist neljast evangeeliumist, kus Ta ütleb meile: ”See on see, mida ma kuulutan oma kogudusele. See on minu sõnum kõigile patustele.”

”Aga pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" (Markuse 1:14-15). See oli esimene Jeesuse ”salvestatud” jutlus, kus Ta kuulutas meeleparandust.

Mõndade kristlaste jaoks võib see kõlada liiga ”karmi sõnumina” ja nad võivad küsida: ”Aga kui tähtsaks Jeesus ikka tegelikult meeleparandust pidas?” Luukas vastab sellele oma evangeeliumis, kus ta räägib Jeesuse vestlusest oma jüngritega: ”Ma ütlen teile...kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti." (Luuka 13:5)