MEELEPÄRANE ELU

Apostel Paulus õpetas Kolossa kogudust järgmiste sõnadega: ”...et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises.” (Koloslastele 1:10)

Mida on tarvis selleks, et käia väärililselt ja meelepäraselt Issanda ees? Paulus ütleb, et: “Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi!” (Koloslastele 3:12-13)

Paulus väljendab nii mitmel viisil, et: ”Siin on mu sõna teile rasketeks aegadeks. Katsumused, mis kindlapeale on tulemas, on just see aeg, mil mõõta oma elusid Issanda ees.”

Ehk teisisõnu peaksime me endalt küsima: “Kas ma olen muutumas üha enam Kristuse sarnaseks? Kas ma olen muutumas rohkem kannatlikumaks või pigem kergesti süttivamaks? Lahkemaks ja õrnemaks või ebaviisakamaks ja argumenteerivamaks? Olen ma tasane ja andestav, või hoopis kibestunud ja teiste vastu vimma kandev? Kas ma ”talun” teisi, kannatades välja mind ümbritsevate inimeste nõrkusi ja vigu või peab minule jääma alati viiamane sõna?”

Paulus ütleb, et keset saabuvaid aegu ei oma mingit tähtsust sinu tööd ja saavutused või heategevuslikud etteasted. Sest ükskõik kui lahke sa ka ei oleks võõraste suhtes või ükskõik kui palju hingi sa ka Kristusele ei võidaks, küsimus jääb ikka samaks: oled sa muutumas veelgi armastavamaks, kannatlikumaks, andestavamaks ja pikameelsemaks?

Katsudes läbi oma elu Kristusega, ei tule pöörata nii palju tähelepanu sellele, mida sa teed, kuivõrd sellele, milliseks oled muutumas. Taolist elu ei ole võimalik saavutada ainuüksi inimlike jõupingutuste kaudu, otsustades ühel päev kindlal meelel, et: ”Ma hakkan selliseks usklikuks!” Pigem sünnib see tänu Püha Vaimu tööle ja tänu usule Jumala Sõnasse.

Esmalt peame me lugema neid sõnu ja uskuma, et neis peitub Jumala kutse me jaoks, et katsuda meid läbi. Seetõttu palume me Pühal Vaimul näidata meile, kes me tegelikult oleme ja mõõta meid Tema Sõna valguses. Ja siis alles, kui me oleme palunud, saab Püha Vaim aidata meil muutuda.