JUMAL TAHAB MEID VIIA OMA MÄELE JA LIGIOLLU

Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: "Tulge, mingem üles Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid...!" (Jesaja 2:3)

”Needki ma viin oma pühale mäele ja ma rõõmustan neid oma palvekojas...” (Jesaja 56:7)

Püha Vaimu sõnum kõigile Jumala lastele tänasel päeval on: „Tulge tagasi Tema mäele – tulge tagasi Tema ligiollu!“ Paljud on kuulmas seda kutset just praegu, võttes aega nii palveks kui Jumala otsimiseks. Teised aga lähevad oma teed, olles liiga hõivatud kõige muuga, et vaevata end kuningriigi asjade –ja pühale mäele ronimisega.

Jesaja nägi nii tärkava teenistuse au kui ka uniste pimedate vahimeeste tragöödiat. Samal ajal, kui osa vahimehi raputab end üles minemaks tagasi Jumala mäele, et saada osa värskest sõnast otse taevast, lähevad teised neist lihtsalt hukka, olles haaratud oma lõpututest tegevustest ja enese arendamisest.

„Tema vahimehed on kõik pimedad, nad ei mõista midagi, nad kõik on nagu tummad koerad, kes ei saa haukuda; nad armastavad tukkuda, magavad norinal. Nad on aplad koerad, kes ei saa iialgi küllalt. Nad on karjased, kellel ei ole arusaamist. Kõik nad pöörduvad oma teed, igaüks eranditult oma kasu poole.” (Jesaja 56:10-11)

Jesaja ütles, et nad muutusid sellisteks – enesekeskseteks ja nii hõivatuks omaenese kätetööst, tundes huvi vaid oma enda asjade vastu ja vaimselt surnud – tänu sellele, et nad "hülgasid Issanda, unustades Tema püha mäe“ (Jesaja 65:11)

Jumala sulased, me oleks pidanud juba ammu panema tähele Jesaja hoiatust, kui ta ütles: ”Aga oma sulaseid ta nimetab teise nimega.” (Jesaja 65:15) Ta tõsab üles tundmatud sulased, kes toovad ärkamise Tema kogudusse.

Püha Vaim on toomas esile üht ”mäel viibivate meeste” armeed, kes veedavad aega oma Jumalaga, kes sulguvad Tema pühasse ligiollu, kuuldes Tema häält, saades uusi nägemusi ja pöördudes siis tagasi päästmaks neid, kes ”kisendavad südamevalus”: (Jesaja 65:13-14)

Oo jaaa – nad tulevad tagasi, kuid siis juba täies väes ja meelevallas!

Tema puhastav tuli saab äratama uusi ja jumalikke printsiipe me sees. Sest me oleme liiga kaua olnud surnud jumalikele printsiipidele, mida läheb tarvis koguduse pääsmiseks kaosest. Issand ei rahuldu enam lihtsalt heaga oma kojas – Ta igatseb Kristuse tule järele oma laste südameis.