KUS JUMAL ELAB?

Peale seda, kui Jeesus oli võetud üles taevasse, sai apostel Johannes väga võimsa ja aulise nägemuse osaliseks. „Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõigeväeline Jumal, on selle tempel, ning Tall...ning tema lamp on Tall.“ (Ilmutuse 21:22-23)

Kui nüüd Jumala enese tempel on läinud ausse, istudes Isa paremal käel, siis kus asub Issanda asupaik siin maa peal? Või nõnda nagu Jumal ise küsib: „Millise koja te ehitate mulle? Kus on mu hingamispaik?“ Me teame, et mitte ükski hoone ei suudaks mahutada Jumalat. Ta ei pesitse Püha Peetruse Katedraalis Vatikanis ega ka Püha Patricu Katedraalis New York City’s. Nõnda nagu pole ta elupaigaks ka ükski Euroopa katedraalidest. Ütles ju Pauluski Ateenas olles, et: „Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud.“ (Apostlite teod 17:24). Ehk lihtsamalt öeldes: kui me püüame leida Jumala asupaika mõnest hoonest, ei leia me seda mitte.

Jumal on juba leidnud omale eluaseme – Ta elab ja hingab iseenese poolt loodud inimkonna ihudes. Paulus kinnitab, et Jumala tempel asub inimeste sees, öeldes: „Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?“ (1Korintalstele 3:16)

Niipea kui me paneme oma usu Jeesusesse, saavad meist templid, kuhu Jumal elama asub. Kõige elavamalt peegeldus see ülemise toa loos, kus Püha Vaim langes jüngrite peale ja täitis neid iseendaga.
Ja Ta nimetas nende pühitsetud ihusid Jumala templiteks, kuhu Isa pidi tulema ja asuma elama. Püha Vaim pidi aitama neil suretada ja hävitada nende patuse loomuse tegusid ning andma neile väe elada võidukat elu. Nende ihudest sai Jumala tempel – Tema elupaik, mis polnud kätega ehitatud.

Jeesus ütles: "Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.“ (Johannese 14:23). Eluase tähendab aga alalist elupaika; kohta, kus püsida.

Paulus ütles: „Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!“ (1 Korintlastele 6:20). Teisisõnu: te kuulute Jumalale ja Ta tahab, et te võiks olla Tema hingamispaigaks. Seetõttu avage oma südamed sellele tõele ja tooge au Tema nimele seda vastu võttes.