JUMALA KINGITUS OMA POJALE

Ma suudan vaevu uskuda neid sõnu, kui loen Johannese 17:22: „Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks...“ Mõelge selle peale. Meil on meie Issanda sõna – tunnistatud Tema enda Isa ees – et Ta on andnud iseennast sama täielikult ja lõpuni meile kui Isa on andnud end Talle. Ta on kinkinud meile selle sama ülilähedase armastuse, mille Isa on kinkinud Talle ja selle läbi avaldub ka Tema au meie sees. Meile on kingitud samasugune eriline armastav suhe kui see, mida Jeesus jagab oma Isaga ja mis veelgi enam – Jeesus laiendab seda armastuse ringi ja kaasab meidki iseenda ja Isa vahelisse armastusse. Meil lastake saada osa aust, mis ületab kogu mõistuse. Kas pole imeline, et Kristus viib meid Isa ette ja anub: „Et nad oleksid üks meiega!“ Olles Kristuses, saame me täielikult osa Jumala armastuse täiusest.

Seetõttu poleks sugugi mitte vale öelda, et: „Nõnda on Jumal oma Poega armastanud, et Ta andis Talle kogu maailma.“ Me teame, et Ta andis Jeesusele need, kes on maailmas, sest Issand ise ütles: „Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle...“ (Johannese 17:6)

Kas te teadsite, et me oleme Jumala kingitus oma Pojale – armastuse kingitus? „Nad olid sinu omad, ja sina oled andnud nad mulle.“ Samas aga oli Kristus nii üks oma Isaga, et Ta toob selle anni tagasi Isale ja ütleb: „Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma...“ (Joh.17:10). Taoline armastus ei hoia midagi iseendale, vaid annab endast kõik.

Kas pole mitte kinnitav ja julgustav teada, et meile on määratud oma osa Isa ja Poja vahelisest armastusest? Milline au olla asetatud Jeesuse armastavasse peopessa, kes esitleb meid oma Isale ja ütleb: „Vaata Isa – nad on meie omad! Nad kõik kuuluvad meile! Nemad on osa meie armastusest! Mina armastan neid ja sina armastad neid! Ja me asume elama nende sisse ning näitame neile, kui väga me neid armastame.“

Kuidas me küll suudaks sellest kõigest aru saada? Aga selle läbi, mida meie Issand ütleb oma Isale: „Ja ma olen neile andnud teada seda, et armastus, millega sina oled armastanud mind, oleks nendes..." (Johannese 17:26)