KUI KÜSIMUSED TULEVAD

„Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: "Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!"“ (Matteuse 4:2-3)

Aja, mil Jeesus oli füüsiliselt kõige haavatavam, tuli Saatan lagedale oma esimese kiusatusega.

Näljane olemises ei peitu ju mingit pattu, seega milles küsimus?!? Saatan õrritas Jeesust, öeldes: „Kui sa oled nii täis Jumalat, siis on ju ka Jumala vägi sinu sees. Ja kuna sa praegu oled väga raskes olukorras, siis miks ei võiks sa kasutada seda väge, mille Jumal on sulle andnud, et päästa iseennast? Kas mitte Ta ei andnud sulle seda väge, et sa seda õigesti kasutaksid?“

See on üks ilmekamaid näiteid, millega ka tõeline Jumala rahvas silmitsi seisma peab. Nõnda nagu Jeesuse puhul, põleb ka sinu süda Jumalale ja sa oled otsustanud alistuda täielikult Talle. Kuid siis juhib Jumal sind kõrbe ja mõne aja pärast hakkavad esile kerkima esimesed küsimused. Su jõud hakkab raugema ning sa hakkad kahtlema Jumala igavikulistes eesmärkides oma elu suhtes. Ja samal ajal, kui sina üritad paluda ja võitu saavutada, muutuvad Saatana kiusatused suuremaks kui eales varem.

Vaenlane tahab, et sa tegutseksid sõltumatuna oma Isast. Ta ütleb: „Sinu kannatused ei ole Jumalast. Sa ei pea neist läbi minema. Jumala vägi on ju sinu sees läbi Püha Vaimu, mistõttu lihtsalt ütle sõna ja vabasta end! Rahulda oma nälg!“

Saatana esimene skeem oli luua kujutlus sellest, et vägi ei toimi. Ta lootis, et Isa ei vastaks Jeesuse appihüüule leiva järele, kui too oleks pidanudki seda paluma. Sest kui taevane vägi poleks toiminud, oleks Jeesus hakanud kahtlema oma jumalikkuses ja pöördunud eemale oma igavikulisest eesmärgist siin maa peal. Teiseks, Saatan teadis, et Jeesus oli saadetud siia ilma tegema vaid seda, mida Isa käskis tal teha. Seetõttu püüdis ta ahvatleda Jeesust mitte kuuletuma sellele omaenese heaolu nimel. Sest kui Jeesus oleks selles olukorras kasutanud oma väge kannatuse vältimiseks, oleks ta võib-olla teinud sama ka siis, kui pidi seisma silmitsi ristiga.

Kuid kuidas vastas Jeesus vaenlase kiusamistele? "Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust." (Matteuse 4:4). Ehk tegelikult ütles Kristus sellega seda, et: Minu maa peale tulek ei olnud seotud minu enda vajaduste, valude või heaoluga. Ma tulin selleks, et anda midagi inimkonnale ja mitte päästa iseennast.“

Isegi keset oma kõige raskemat kannatust, ei kaotanud Jeesus oma eesmärki silmist. Ja kui meie Issand õppis sõltumist ja kaastunnet läbi kõrbe kogemuse, siis peaksime tegema sedasama ka meie.