AITA ISEENNAST!

Aita iseennast! Selle lausega ei pea ma silmas jumalatut iseennast, aga muutunud ennast, kes kuulub Kristusele. Üks olulisemaid salme Jumala Sõnas on Johannese 4:14, mis ütleb:

• „...aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks."
• "Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed." (Johannese 7:37-38)

See elu-andev vesi peab olema temas ja voolama temast. Voolama kustkohast? Tema kõige sügavamast olemusest!

Luba mul tõestada sulle ilma vähimagi kahtluseta, et kõik, mida sa elus vajad, sai sulle juba antud siis, kui Kristus tuli su ellu! Ta elab meie sees kõige väe ja võimsusega, mida läheb tarvis kõigi meie vajaduste rahuldamiseks!

• „Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.“ (2 Peetruse 1:3)
• „...et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel.“ (Efeslastele 1:17)
• „...ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.“ (Efeslastele 1:19)
• „...valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi.“ (Heebrealastele 13:21).
• „Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda.“ (Efeslastele 3:20).
• „...et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest.“ (Efeslastele 3:16).
• „....ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses.“ (Efeslastele 2:6).
• „Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.“ (Roomlastele 8:11).

Ma tean, et minu sees on üks võrratult suur vägi! Ma kogen seda. See on selline tunne, mida vaid miski suur saab sinus esile tuua.

Ma tean, et Püha Vaim näeb ja teab kõike ning ainuüksi Temal on kõik vastused, mida ma vajan. Ma tean, et ma ei pea pöörduma mitte kellegi teise poole peale iseenda, sest ma pean ise aitama end. Igaüks, kes nimetab Kristust oma Issandaks ja usub Temasse, omab Püha Vaimu enese sees, kes muudab elu rõõmsaks ja võrratult elamisväärseks.