PÜHA VAIMU VÄLJAVALAMINE KODUDE ÜLE

„Kui Peetrus alles neid sõnu rääkis, langes Püha Vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid...sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumala suurust ülistavat.“ (Apostlite teod 10:44 ja 46). Need salmid räägivad Korneeliuse kojast.

Kujuta ette – privaatne nelipühi päeva kogemus, millest sai osa kogu too koda ja kõik seal viibijad, kes kanti kui taevastesse paikadesse. See oli ime! Kiitus ja ülistus tõusid taevani, kui kõik sugulased ja lapsed said päästetud ning täidetud Püha Vaimuga. Ja seda kõike vaid tänu mehele, kes oli häälestanud oma südame otsima Jumala seni, kuni vastus tuleb.

Meie aga istume käed rüpes ajal, kus Püha Vaim on välja valatud kõige täiega, kuid kus ometigi väga paljudes kodudes on väga vähe kui üldse mingit märki Tema ligiolust ja tegevusest. Väga paljud meie kristlikud kodud on pigem maailma vaimu kui Jumala Vaimu kontrolli all. Seal, kus valitseb Jumala Vaim, seal valitseb ka üksmeel. Seal, kus elab Tema, valitseb rahu ja hingamine, kirjeldamatu rõõm ning võit selle maailma vaimsuse üle.

Me peame võtma tagasi vaimse meelevalla oma kodudes. Kui kristlastest abikaasad ei ela täielikus üksmeeles, voolates üheskoos Jumala Vaimus ja armastuses, ootab neid ees suur oht – üks või mõlemad neist lakkavad elamast Jumala Vaimus. Kui aga mõlemad neist otsivad Jumalat oma isiklikus palvekambris ja pühenduvad Talle, saab Püha Vaim saata korda imesid.

Jumal on tegemas midagi uut maa peal. Midagi nii võimast ja nii üleloomulikku, et see teeb põrgu elu sõna otseses mõttes põrguks. Püha Vaim on tulnud, et eraldada Issandale oma väljavalituid. Seetõttu pole maises mõttes edukas olemine enam sugugi mitte nii tähtis kui Jumala hääle kuulmine. Vastristitud usklikele tähendab edukus Jeesuse nägemist ühel täiesti uuel ja elaval viisil. Majad, maad, mööblid, autod ja riided on kaotanud oma tähtsuse nende jaoks, kes kirglikult armastavad Jumalat ja Tema au. Püha Vaim on tulnud, et ilmutada meile Kristust kui perede Päästjat – meie perede Päästjat!

Ma olen näinud vaimset maailma ja ma näen, kuidas deemonid põgenevad. Ma näen, kuidas pimeduse väed värisevad tänu Jumala tõelisele kogudusele, kes kord oli kui kössi vajunud hiiglane, kuid kelle Püha Vaim on taas ellu äratanud. Ja ta ajab end taas sirgu ning võtab selle väe ja autoriteedi, mis talle kuulub.

Kõik perekonnad, kogudused ja teenistused on pea peale pööratud. Jumal ütleb: „Võtke vaimseid asju tõsiselt ja ma täidan kõik teie vajadused!“ Isa on tegemas suuri asju üle maailma ja me võime saada osa Tema võrratutest õnnistustest.