KASVAV ILMUTUS JEESUSEST KRISTUSEST

Alates kõigest ristil toimunust, on kõigil vaimulikel suurkujudel olnud üks ühine joon – nad kõik olid lähedases osaduses Issandaga. Nad otsekui „uppusid“ Kristuse mõõtmatusse ausse ja surid kuulutades, et nad ikka veel ei tunne Teda. Nõnda oli Pauluse –ja jüngritega; paljude algkoguduse juhtide, -Luter’i, -Zwingli –ja puritaanlastega kuni paljude tänapäeva jumalakartlike sulasteni välja.

Igaüks neist jagas üht ja sama pulbitsevat kirge: pidevalt kasvavat ilmutust Jeesusest Kristusest. Neil polnud sooja ega külma selle maailma välistest asjadest - edust, kuulsusest, ambitsioonidest ja aust. Kui nad palusid, siis nad ei palunud mitte asju või praktilisi õnnistusi või seda, et Jumal neid kasutaks. Nad ei palunud mitte midagi iseendale, vaid nad palusid, et nad võiksid saada osa suuremast ilmutusest oma Issanda kõikväelisusest ja aust.

Saatan on ilmutamas oma jõudu üha suuremal moel ja põrgu raevutseb kogu tänase põlvkonna tõttu. Vaenlase köidikud ja kõrgistused on tunduvalt võimsamad, tugevamad ja sügavamalt juurdunud kui ühegi varasema põlvkonna seas. Pole kahtlustki, et Saatan ilmutab end maailmale viisidel kui ei eales varem ja teda õpitakse paremini tundma, vähem kartma ja üha enam aktsepteerima.

Algelised piiblikooli teadmised Kristusest ei ole enam piisavad selleks viimseks lahinguks! Jumala tundmine vaid teadmiste tasandil ei ole küllaldane! Me peame otsima suuremaid ilmutusi Püha Vaimu kohta, mis aga omakorda eeldab tunduvalt rohkem aega Tema laua ääres. Sest ainukene viis, kuidas Teda paremini tundma õppida, on veeta palju aega Tema ligiolus, istuda koos Temaga, kuulata Tema häält ja oodata Temalt jumalikku tarkust ja juhtimist. Pidevalt hõivatud ja ringi jooksvatel inimestel on harva aega, et Teda tundma õppida.
Paulus oli pühendunud pidevalt kasvavale ilmutusele Jeesusest Kristusest. Kõik, mida ta Kristusest teadis, tuli läbi ilmutuse. Ta ütles: „Jumal on mulle ilmutuse kaudu teatanud saladuse.“ (Efeslastele 3:3) Püha Vaim teadis Jumala varjatud sügavaid saladusi ja Paulus palus pidevalt armu, et mõista ja kuulutada „Kristuse äraarvamatust rikkusest“ (Ef.3:8). Paulus ütles, et meil on ligipääs Kristuse aulistele rikkustele. Rääkides aga Jumala igavestest eesmärkidest, ütles ta: „Kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale.“ (Ef.3:12)

Jumal otsib usklikke, kes otsiksid isiklikku ilmutust Tema kohta – ühte väga sügavat isiklikku lähedast kohtumist, mis avaks „Kristuse äraarvamatud rikkused“.