MEIE AINUKENE TOIDUS!

See vastab tõele – me oleme see, mida me sööme! Jeesus ütles, et Tema ihu on meie toidus. „Jeesus ütles neile: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö Inimese Poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu.“ (Johannese 6:53). „Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: "See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?" (s.60). Kuna juutide jaoks oli taoline mõte täiesti vastuvõetamatu, „lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga.“ (s.66)

Need, kes võtavad „Issanda ihu söömist“ ainuüksi armulaua raames, ei mõista seda, mida Jeesus tegelikult mõtles. Armulaud ehk Tema surma mälestamine ei ole vaid sümboolne tegevus. Pigem on see meile meeldetuletus sellest, et läbi surma sai Temast meie eluallikas. Seetõttu peaksime me iga päev tulema ja sööma ning jooma Temast. Mida rohkem me Temast ammutame, seda enam meie vaimne elu saab paistma meist. Meile on esitatud avalik kutse minna Tema laua äärde, süüa ja saada tugevaks. Kristusest osasaamine tähendab toituda Jumala Sõnast ja pidada Temaga osadust usupalve läbi.

Kui lambad jäävad toiduta, muutuvad nad nõrkadeks ja kondisteks, jäädes kergeks saagiks vaenlasele. Samas näen ma maa peal tõusmas esile teenistust käputäiest sulastest ja teenijaist, kes tunnevad Jumala südant. Püha Vaim on neid võidnud toomaks esile janunevat rahvast, kes järgib neid Kristuse täiusesse. Neid on küll vähe, kuid samas nende arv kasvab. Nende eluallikaks ei ole keegi muu kui vaid Kristus ja nad toovad esile elu, sest nad on sageli viibinud Issanda ligiolus.

Jumal on valmistanud tee, et iga Tema laps võiks olla tugev ja seista vastu vaenlasele! See jõud lähtub Jumala toidusest, mis on saadetud otse taevast ja meie vaimne tervis ning jõud sõltub ainuüksi sellest. Pange hoolega tähele Jeesuse sõnu: „Nii nagu elav Isa minu on läkitanud ja mina elan Isa läbi, nii elab ka see, kes mind sööb, minu läbi.“ (Johannese 6:57). Jeesus elas lähedases osaduses Isaga, olles nii pühendunud Tema tahte täitmisele, et Isa sõnadest sai Tema toidus! Ta püsis igapäevaselt tugevana vaid seetõttu, et pani tähele, mida Isa rääkis ja soovis, veetes palju aega Tema ligiolus.

Jeesus ütles kord oma jüngritele: "Minul on süüa rooga, mida teie ei tea... Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö.“ (Johannese 4:32, 34). Ja Ta jätkas: „Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks. Seda annab teile Inimese Poeg, sest teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud." (Johannese 6:27)

Andku Jumal meile armu, et me ei magaks maha seda jõu saladust! Kui juba Kristus elas ainuüksi Jumalale toetudes, siis peame ka meie ammutama oma igapäevase toiduse Temalt! Võta aega, et olla Jumalaga ja lihtsalt viibi Tema ligiolus. Ta tahab täita sinu janunevat vaimu ning juhtida sind läbi ohtlike aegade. Ta ilmutab sulle oma ligiolu, kui sa otsid Teda kogu oma südamest!