RISTI KRIISID

Kuidas kogeda Jeesuse võitu ja väge oma elus? Kuidas saada osa Tema ülestõusmisest ja uuest elust?

Esmalt luba ma küsin su käest: kuidas sa tead, et oled päästetud? Usu läbi loomulikult. Teadmine oma päästest lähtub ainuüksi meie usust Jumala Sõnasse.

Nõndasamuti peame me ka võtma risti, uskuma sellesse ja võtma usu läbi vastu sellest lähtuva väe, mis tuleb Jeesuse valatud vere läbi. Me peame tunnistama: „Jumal, mul endal pole mingit väge. Mul puudub võime vabastada end, lüüa end risti või omada meelevalda oma pattude üle. Seetõttu loobun kõigist oma inimlikest jõupingutustest surra patule.“

Me „oleme Kristuses“ ainuüksi usu läbi ja seetõttu peaksime nautima kõiki hüvesid, mille Tema on saavutanud. Me oleme olnud Kristuses alates hetkest, mil uuesti sündisime ja see tähendab ka seda, et oleme kaasosalised kõigest, mis Kristusega sündis. See hõlmab endas nii Tema võite kui Tema ristilöömist. Kui me nõustume Jumala Sõna põhjal, et meie patud on üle mõistuse kurjad, peame nõustuma ka kõige heaga, mida rist pakub. See kõik kuulub meile, sest Jeesus tegi seda meie heaks.

Jumala Sõna ütleb, et niipea kui võtame risti omaks, oleme ristilöödud ühes Kristusega ja ka ülestõusnud uude ellu ühes Temaga. Me oleme vabad! Võime pühendada oma ihud Issanda teenistusse ja pakkuda oma liikmed tema õiguse tööriistadeks.

Sa võid küll aegajalt uskmatuse tõttu komistada, kuid sellest hoolimata hoida kinni tõest , et võit on sinu, sest sa hüüad: „Issand, ma usaldan Sind seni, kuni võit saabub.“

Ma tänan Jumalat Kristuse risti eest ja ma tänan Jumalat ka ristiga kaasnevate kriiside eest. Tean omast kogemusest, et suurim „armu kuulutus“ kogu maailmas peitub risti kuulutamises. Kas sa oled juba kogenud oma „risti kriise“? Kuidas on lood selle ühe ahela või kõrgistusega sinu elus, millest oled igatsenud vabaks saada?

Vabanemine on sinu jaoks juba valmis, kuid see ei sünni enne, kuni sa ei põlvita Jeesuse ees ega koge oma kriise ristil. Sest see on koht, kus nõustuda Tema Sõnaga: „Ma ei saa enam jätkata patus; mitte tunnikestki enam. Seetõttu Jumal – ma toon selle sinu ette just praegu!“