JEESUSE LÄHEDASE OSADUSE EESMÄRK

Põhjus, miks omada lähedast osadust Jeesusega, on omada ilmutust Isast. Kui su silmad pole avatud Isa suhtes, ei ole sa ka sisenenud täielikku osadusse Kristusega.

Jeesus ütles oma jüngritele: „Te vajate ilmutust sellest, kes teie Isa on. Te peate olema võimelised õpetama teisi, kes on kui peata lambad ilma karjaseta. Nad arvavad, et keegi ei hooli ja et nad on kui vallaslapsed. Seega peate tegema neid samu tegusid, mida mina tegin ja rääkima samu asju, mida mina rääkisin. Nad peavad teadma, et neil on armastav Isa taevas.“ (vt. Johannese 14:6-9).

Kuid mu armsad – me ise vajame samuti ilmutust sellest. Me peame olema võimelised ütlema maailmale: „Jälgige mu elu. Kuulake, mida ma räägin ja vaadake, mida ma teen. See kõik lähtub minu Taevasest Isast.“

Kujutan ette, kuidas Jeesus ütles oma jüngritele: „Et te tahate siis, et näitaksin teile Isa? Lihtsalt mõelge tagasi pulmale seal Kaanas, kus ma muutsin vee veiniks. See oli minu Isa tegu, mille kaudu Ta väljendas oma hoolt oma laste kõige väiksemate ja tähtsusetumate vajaduste suhtes. Ta väljendas sellega oma huvi ja hoolt perekonna, abielu ja oma laste toiduse suhtes. See oli Isa tegu! Ma pole iialgi teinud midagi iseenesest, vaid ainult seda, mida Tema on andnud mulle teha.“ (Johannese 14:10-11).

Ja siis Ta jätkab: „Mäletate nende 4000 ja hiljem 5000 toitmist? Need inimesed olid olnud söömata pea kolm päeva. Te nägite, kui näljased nad olid ja küsisite: „Kuidas meie neid toita saame?“ Seega ma murdsin leiba ja kala, jagades need tükkideks. Ja te nägite, kuidas rahvas sai osa toidu küllusest. Te mäletate ka kõiki neid korvitäisi, mis järele jäid.“

Miks Jeesus ütleb, et Püha Vaim saab seda kõike meile meelde tuletama? Aga seda selleks, et võiksime omada ilmutust Isast. Et võiksime oma mõtetes vastata igale imele, mille Ta me elus on korda saatnud, igale vabastamisele ja imelisele teole. Jeesus ütleb läbi selle kõige: „Kõik, mida ma teie heaks teinud olen, on peegeldus Taevasest Isast – sellest, kes Ta on ja kes Ta tahab olla teie jaoks!“