JUMAL OTSUSTAS OLLA MULLE ISAKS

„Mina olen otsustanud, kes Ma tahan olla su jaoks ja kuidas Ma tahan, et sa Mind näeksid. Ma tahan, et sa tunneksid Mind kui oma armastavat Taevast Isa.“ Mitte Mina ei ole Teda valinud, vaid Tema valis ise selle rolli – olla minu Isa.

Kas Jumal on kogu maa ja taeva valitseja? On Ta kõikvõimas? On Ta kõikjalviibiv? Kas Tema on kuningas kõigi veevoogude üle? Vastus kõigile nendele küsimustele on otseloomulikult „jah“! Kuid neil viimseil päevil tahab Jumal, et me omaks hoopis üht teistsugust ilmutust Temast. „Ma tahan olla sulle Isaks ja Ma tahan, et sina oleksid Minu tütar või poeg.“

Jeesus elas terve oma maise elu teadmises, kes on Tema Isa, mis on Tema tahe ja kuidas kuulda Tema häält. Ta veetis iga oma tunni Tema armastuse paistel, kogemata iialgi segadust või kahtlust. Seetõttu oli Ta ka võimeline tulema toime kõigega, millega vaenlane Teda ründas – ükskõik, millise raskuse või katsumusega – sest Ta teadis, et Ta Isa on koos Temaga. Ta võis öelda: „Ma tean, et mul on Isa, kes on mind läkitanud. Tema on mind valinud ja määranud. Ja Tema on koos minuga igavesti. Ma ei ole iialgi üksi!“

„…et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud.“ (Johannese 17:21). Jeesus ütles: „Te ütlete, et tahate tunda mind ja see kõik on väga hea ja õige. Kuid nüüd ma tahan, et te võiks tunda minu Isa. Ma tahan, et te tunneks Teda nõnda nagu mina Teda tundsin ja nautisin – Isana!“
Isa ütleb: „Ma tahan olla sinu üle. Olla sinu kaitsja ja hoida sind eemal kõigi deemonlike rünnakute eest. Tahan katta kõik sinu vajadused ja kanda läbi kõigist katsumustest. Luba mul olla sulle Isaks!“

Mõtle selle peale: Ta on valinud sind kõigi sadade miljonite inimeste seast kogu maailmas. Kuid Ta mitte ainuüksi ei valinud sind, vaid Ta ka adopteeris sind oma lapseks. Tema Vaim tahab, et sa hüüaks: „Abba! Sina oled minu Isa. Sa ei ole ainuüksi Aabrahami, Peetruse või Pauluse Isa, aga sa oled ka minu Isa. Ja Sa oled teinud minust Jeesuse venna ja kaaspärija. Sa tõesti oled minu!“