EBAJUMALAD SU SÜDAMES

Osad Iisraeli vanematest tulid prohvet Hesekieli juurde leidmaks juhatust Issandalt. Need mehed polnud paljude iisraellaste sarnased, kes avalikult nõtkutasid põlvi ebajumalate ees. Sa poleks leidnud neid ühestki ebajumala templist, ohverdamas ebajumalatele. Nad olid rahva juhid, soovides jätta kõigi ees jumalakartlike meeste muljet.

Väliselt jäi neist vanematest mulje kui meestest, kelle süda igatseb Jumala järele ja kes soovivad teada Tema Sõna oma elude suhtes. Just sellisel moel läksid nad ka Hesekieli juurde, kuid Jumal ilmutas Hesekielile nende südame tõelise olemuse. Ta ütles prohvetile: "Inimesepoeg, need mehed on võtnud oma ebajumalad südamesse ja on pannud oma süü komistuskivi oma palge ette.“ (Hesekieli 14:3). Ehk teisisõnu ütles Issand: „Need mehed on tulnud su juurde, öeldes, et soovivad sõna mu käest. Et nad tahavad sõnakuulelikkuses järgida minu käske. Kuid nad valetavad! Nende elus valitseb salajane patt.“

Kõigi nende vanemate sees oli peidus salajane, varjatud ebajumal. Nende südamed olid ahelais tänu patule, mida nad suletud uste taga korda saatsid. Väljanägemise poolest ei saanud keegi sellest aru. Hoopis vastupidi! Väliselt jätsid nad mulje kui austatud jumalameestest, kes teenisid oma teenistustes ja kes olid kaugel paganlusest või ebajumala kummardamisest.

Süü komistuskivi viitab ükskõik, millele kurjale, mis seisab sinu ja Jumala vahel. Selleks võib olla ükskõik, milline ahvatlus, mis röövib sinult püsiva osaduse Temaga. Selleks võib olla ükskõik, milline salajane patt, mis paneb sind usus kõikuma; ükskõik, milline iha, mis häbistab su südant ja Kristuse nime; iga patt, millest sa kinni hoiad, tulles samas Issanda ligi, et otsida Tema juhatust. Sa võid tulla jumalakotta, tõsta oma käed ja ülistada Teda valjul häälel, aga su südames võib ometigi olla see süüd kandev komistuskivi.

Ainuüksi oma ebajumalast pöördudes ja kogu südamest meelt parandades, võid sa tõeliselt kuulda Issanda sõna ja saada selgeid, jumalikke juhtnööre. Kui sa parandad meelt, siis esimene asi, mille sa tagasi saad, on eristamise võime. Ja mida kaugemale maha sa oma patu jätad, seda selgemini kuuled ja näed sa Jumala häält. Ta muutub väga selgeks ja kindlaks, jagades täie meelevallaga tõde.