HEA UUDIS JEESUSEST by Gary Wilkerson

„Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele: "Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Luuka 3:15-16).

Ristija Johannes kirjeldab seda, mis saab juhtuma siis, kui evangeeliumi kuulutus lahti läheb. Tal oli rohkem ilmutust ja arusaamist evangeeliumist kui ühelgi Vana Testamendi prohvetil ja ta kuulutas ette, et kui see evangeelium tuleb, saab see olema Püha Vaimu evangeelium koos tulega.

Ja siis Jeesus tuleb oma tulega ja ütleb: „Issanda Vaim on minu peal ja Ta on võidnud mind kuulutama häid sõnumeid.“ Vot see on evangeelium! Jeesus ütleb: „See on minu evangeelium ja ma tahan viia selle nendeni, kellel seda pole. Tahan viia selle vaesteni.“ „Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat." (Luuka 4:18-19).

Issanda meelepärast aastat nimetatakse ka juubeliaastaks! Vana Testamendi seaduse kohaselt lasti iga 70 aasta tagant vangid vabadusse ja kõik võlad said kustutatud. See oli andestuse aasta. Juubeliaasta. Inimesed igatsesid selle aasta järele ja nüüd Jeesus ütleb, et evangeelium on tulnud, kuulutades Issanda meelepärast aastat.

Tead sa, mida evangeelium tähendab? Juubeliaastat!

Tead sa, mida evangeelium tähendab? Vangide vabaks laskmist!

Tead sa, mida evangeelium tähendab? Kuulutust, et see on Issanda meelepärane aasta. See tähendab kuulutada häid sõnumeid sellest, et Kristus on tulnud. Messias on siin ja kogu maailm on pööratud pahupidi.

Just selles evangeelium seisnebki!