KUIDAS TEADA TEED?

See pidi Jeesuse jaoks olema paras šokk, kui Toomas ütles: "Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed?" (Johannese 14:5). Mida Toomas aga tegelikult mõtles, oli: „Jeesus, sa räägid nii sügavalt oma Isa juurde minekust, kuid meie ei tunne ju Teda sel viisil nagu Sina. Kuidas peaksime siis teadma teed Isa juurde?“

See oli ülestunnistus. Toomas tunnistas: „Issand, me tunneme Sind. Oleme viimased kolm aastat olnud väga lähedased Sinuga, kuid meil puudub ilmutust Isast – Tema armastusest, Tema hoolivusest, Tema õrnusest. Seetõttu palun, enne kui Sa lähed – näita meile Isa.“ Ometigi oli just see olnud see, mida Jeesus oli teinud viimased kolm aastat. Kuid Ta jüngrid olid selle ilmutuse maha maganud.

Kui me tõeliselt mõistaksime, et meil on armastav ja hooliv Taevane Isa, siis miks peaks me eales olema omadega nullis, kui vaenlane me vastu tõuseb? Miks peaksime olema meeleheitel rahaliste koormate pärast, mis tunduvad nii üle jõu käivat? Miks peaksime üldse muretsema, et ei suuda eales saada võitu oma salajastest pattudest?

Kuula hoolega Jeesuse vastust Toomasele, sest see puudutab meid kõiki: „Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu Isa.“ (Johannese 14:7).

Seejärel võtab Filippus sõna, öeldes: "Issand, näita meile Isa, ja me jääme rahule!" (s.8). Jeesus ei suutnud uskuda oma kõrvu! Tema hääles oli peaaegu, et umbusku kuulda, kui Ta vastas Filippusele: "Nii kaua aega olen ma teie juures, ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas sa siis ütled: Näita meile Isa!?“ (s.9) Ehk teisisõnu: „Toomas, Filippus – mu kallid jüngrid - , kuidas te üldse saate küsida midagi sellist? Te ütlete, et tunnete mind ja et oleme lähedased. Kuidas siis ometigi suutsite märkamata jätta selle ilmutuse, mida nende 3 aasta jooksul teile ilmutanud olen? Kas te ikka veel ei mõista, et kõik need võimsad teod, mida tegin, olid Isa ilmutus minu läbi sellest, kes Ta on, milline Ta on ja kes Ta tahab olla teie jaoks? Kõik, mida teile õpetasin, lähtus Tema ja mitte minu südamest.“

Kogu Jeesuse elu oli kui näitlik jutlus. Päevast päeva, iga kordasaadetud ime ja õpetatud tähendamissõna kaudu, väljendas Ta Isa loomust. Ja Ta saatis ka oma Püha Vaimu, et Tema jüngrid võiksid teha veelgi võimsamaid asju, ilmutades jätkuvalt Isa armastust järeltulevatele põlvkondadele.