JEESUS TULI ILMUTAMA TAEVAST ISA

Jeesus tuli siia maa peale inimese kujul, et lunastada inimkond kõigest selle patust ja kõikvõimalikest sidumistest ning vangistustest. See fakt on kinnistunud enamuse kristlaste mõtetesse ja südameisse. Kuid Kristus tuli maa peale ka selleks, et ilmutada meile Taevast Isa.

Jeesus ütles oma jüngritele: „Isa on minu läkitanud.“ (Johannese 5:36). Ta ütles: „Mina ei saa iseenesest teha midagi…ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud.“ (Johannese 5:30). Ja lõppeks ütles Ta: „Mina lähen Isa juurde.“ (Johannese 14:12).

Kuula hoolega, mida Jeesus ütleb: „Ma tulin Isa juurest ja seni, kuni olen siin, täidan ainuüksi Tema tahet. Peagi aga lähen tagasi Tema juurde.“ Jeesus ütles, et kogu Tema elu sõltus Taevasest Isast: Tema maa peale tulek, Tema maa peal olemise eesmärk ja seejärel tagasi pöördumine. See kõik taandus sellele, et ilmutada Isa. „Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa…Isa näitab talle kõike, mida ta ise teeb…“ (Johannese 5:19-20)

Jeesus ütles, et Tal polnud vähimalgi määral oma enda tahet ja Ta ei teinud maa peal midagi enamat ega vähemat kui vaid Isa tahet. Kristus ütles ka variseridele: „Vaadake minu elu ja teenistust; kõiki imesid ja häid tegusid, mida ma teen ning te näete Taevast Isa. Kõik, mida ma teen, on peegeldus sellest, kes Tema on ja see kõik on mõeldud selleks, et ilmutada seda teile.“

„Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.“ (Matteuse 11:27). Jeesus ütleb siin: „Teil on võimatu teada, kes Isa on, kui mina ei ilmuta Teda teile. Seda ilmutust pole võimalik saada omal käel, vaid Piiblit lugedes või kirikus käies. Mina pean teile Teda ilmutama.“

„Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ (Johannese 14:6).