JEESUS JA KAASTUNNE

Kogu oma maise elu ajal oli Jeesus Jumala kaastunde kehastus. Piiblis on korduvalt kirjas, et Kristus oli „kaastundest liigutatud“, kui nägi inimeste kannatusi (vt.Markuse 6:34; 8:2). Kui see oli teema juba esimesel sajandil, siis millist kurbust kogeb Issand oma südamest käesoleval ajal!

Usun, et see on ainus, mida Jumal saab teha enese tagasihoidmiseks, et mitte sekkuda enne lõpuaegu ja teha sellele kõigele lõpp. Ma ei saa iialgi uskuda, et ta on vaid kui üks heatahtlik vaim kusagil pilvepiiril, keda ei kõiguta vähimalgi määral nende kohutavate vaimude tegevus, kes mööda ilma ringi möllavad. Ei! Ta on kaastundlik Isa, kes tunneb piina oma laste kannatuste pärast. Piibel ütleb meile: „…sest tema halastused pole lõppenud.“ (Nutulaulud 3:22). „Ent sina, Issand, oled halastaja ja armuline Jumal, pikameelne ning rikas heldusest ja ustavusest.“ (Psalmid 86:15).

Samuti võime lugeda ühest võrratust stseenist Matteuse evangeeliumis: „Ja ta juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks.“ (Matteuse 15:30). Kujutad sa seda vaatepilti ette? Sajad ja sajad haiged inimesed Jeesuse ümber istumas ja lamamas. Väikesed lapsed, kes nii haiged, et ei jaksanud peadki tõsta. Inimesed kisendamas abi järele, ägamas valu käes, palavikus, deemonitest vaevatud, haiged ja meeleheitel.

Jeesus ei pööranud neile selga, vaid saatis korda tervenemise ja vabastamise imesid. Tummad hakkasid rääkima, jalutud hüppama, pimedad nägema ja korraga kõik haiged ja vaevatud said taas terveks. Iga paranemisega tungisid inimesed aga veelgi lähemale. Kujutan täitsa ette, kuidas inimesed trügisid seal oma haigete lastega ja jüngritel oli tükk tegu, et korda hoida.

Need inimesed olid olnud kõrbes kolm päeva ja ilma ivagi söömata, mistõttu paljud minestasid nälja tõttu. Ja siis Jeesus ütleski: "Mul on rahvast hale… Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks." (Matteuse 15:32).
Jumal tahab, et me kõik oleksime osa Tema kaastundlikust südamest selle maailma suhtes. Ja kui sa oled selleks valmis, saadab Ta vajadused otse su koduukse ette. Seetõttu anna end Issanda kätte kasutada ja Tema avab uksi su jaoks. Siis alles saad sa tõeliselt tundma Tema kaastundlikku südant.