MUIDU OLETE SAANUD by Gary Wilkerson

Jumala lastena peaksime olema kaasas kõigi Isa asjadega – Jumala missiooniga.

Vahel inimesed mõistavad vääriti seda, mida teeme. Vahel isegi meie oma koguduse või osaduse inimesed ei mõista seda ja ütlevad: „Te olete liiga väljapoole keskendunud ega täida meie vajadusi.“

On tõsi, et kui oleme liiga väljapoole suunatud ega täida nende vajadusi, kes meie ümber, on midagi meie tegemistes viltu. Me kirikuna täidame samasugust rolli nagu Jeesus seda maa peal olles täitis. Me oleme siin selleks, et täita inimeste vajadusi. Kui sa oled haiget saanud, seotud, vajad vabastust või Püha Vaimuga täitumist, on kogudus selleks, et teenida sind kõigis neis vajadustes.

Samas aga on ka oluline mõista, et niipea kui need vajadused on täidetud, kehtib ka sinu suhtes üks ootus ja see on: „Muidu olete saanud, muidu ka andke!“ Kui Jeesus oma jüngrid teenimispõllule saatis, ütles Ta neile: „Ja minnes kuulutage: Taevariik on lähedal! Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime! Muidu olete saanud, muidu andke!“ (Matteuse 10:7-8).

Igatsed sa enamat Jumala käest? Kui nii, siis oma esimest portsu kätte saades, anna see ports välja. Seejärel tule teise osa järele ja jaga seegi välja. Ning siis kolmanda portsu järele, järgides sama protsessi. Jumala missiooni printsiip kehtib järgnevas: mida enam sa annad, seda enam sa saad. Mida enam sa oled õnnistatud, seda enam on sul anda. Mida enam sa annad, seda enam Jumal sinusse kallab, et sul oleks veelgi enam anda.

Jumala rahvana oleme kutsutud peegeldama Tema armastust, väge ja au. Me peame selle

Tema käest vastu võtma, et siis seda omakorda teistega jagada.

Muidu oleme saanud, muidu peame ka andma.