HÄDAABI PLAANID KRIISIDE JAOKS

Ükskõik, kui hulluks maailmas asjad ka ei läheks – Jumala rahvas võib ometigi võtta rahulikult ja hoida alal oma rõõmu, sest Issand on tõotanud oma erilist kaitset ajal, mil seda kõige enam vajame.

Kas Jumalal polnud ka hädaabi plaani iisraellaste jaoks, kui maailma tabas nälg? Ta saatis Joosepi juba varem Egiptusesse ja ülendas ta peaministriks. Ta täitis nende varaaidad piisava viljavaruga, et pidada vastu kohutav põud ja seejärel transportis oma rahva kõnni raadiuse kaugusele neist viljaaitadest, et toita neid täiega.

Kas Jumalal polnud hädaabi plaani Eelija jaoks? Ajal, mil tolle rahvas ägas majanduslanguse all ja toitu nappis tänu suurtele põudadele ning kuningas oli Eelija pea eest käinud välja kopsaka pearaha – laskis Jumal oma päästeplaani käiku. Ta varjas teda vaikse oja ääres ja toitis toidusega, mida lind talle ette kandis. Päästeplaan hõlmas endas ka müstilist viljasalve, mis iial ei saanud tühjaks.

Aga kuidas olid lood Noaga? Jumalal oli vägagi detailne ellujäämisplaan tema ja ta pere jaoks – laev, mis kandis nad turvaliselt üle surma ja hävingu, mida maailma tabanud üleujutused kaasa tõid!

Ja Lott? Jumal saatis lausa inglid isiklikult, et tõmmata teda ja ta lapsi välja hukule määratud Soodomast. Jumala käed olid seotud seni, kuni Lott linnast välja sai. Lotti jaoks tähendas see kõik enamat kui vaid töö kaotust; enamat kui majanduse kokkuvarisemist või valitsuse allakäiku. See tähendas kogu tema ühiskonna hävingut, millest Lott turvaliselt pääses.
Paulus tõestas Jumala hädaabi plaanide olemasolu ikka ja jälle. See apostel seisis silmitsi nii laevahuku, -varaste, -vangistuse, -reetmise süüdistuse -kui palgamõrvaritega ja ometigi – Jumalal oli iga selle olukorra jaoks päästeplaan varuks.

Ka meil on hädaabi päästeplaan olemas – spetsiaalselt iga uskliku jaoks loodud. Mistõttu ärgu keegi isegi kahelgu selles. Jumal kannab meid läbi igast kriisist. Pole ühtegi raskust, millega Saatan saaks rünnata, mis niidaks Jumala lapsi. Ei ükski masendus, näljahäda, töökaotus, haigus või ükskõik, mis muu kannatus. Jumal päästab oma lapsed, mistõttu meil pole vähimatki põhjust karta. „Ärge siis hakake muretsema homse pärast.“ (Matteuse 6:34)