ÕPI TUNDMA JEESUST

Olles kohtunud kümne pidalitõbisega (vt.Luuka 17:11-19), läksid Jeesus ja Ta jüngrid kindlasti sööma ja asusid seejärel taas teele. Korraga aga kuulsid nad otsekui raketi vihinat oma selja taga ja kui nad ümber pöördusid, nägid nad üht meest nende poole jooksmas, ise kätega vehkimas. Üks jüngritest ütles: „See on ju üks neist kümnest pidalitõbisest sealt alevist!“ Mehe lähenedes kuulsid nad teda hõiskamas: „Tänu Jeesusele! Kiitus ja tänu!“ See oli see samaarlasest pidalitõbine. Jeesuse juurde jõudes langes ta silmili Ta ette maha ja ainult kiitis ja tänas. Kogu tema olemus kiitis ja tänas elava Jumala Poega: „Sina oled Jumala Poeg! Au olgu Sulle!“ Jeesus vaatas ta poole ja ütles: „Eks kümme ole saanud puhtaks? Kus on need üheksa?“ (Luuka 17:17). Ehk teisisõnu küsis Ta: „Miks ainult sina siin oled? Kus su teised sõbrad on, kes ka terveks said?“

Armsad, seda sama küsib Jeesus veel tänapäevalgi! Kõigist nendest suurtest rahvahulkadest, keda Ta on puhastanud ja terviklikuks teinud, tuleb vaid väike käputäis tagasi Ta juurde. Aga kus need teised siis on? Seal samas, kuhu need ülejäänud üheksa pidalitõbist omadega jõudsid: kadunud koguduse keskel ja neelatud religiooni poolt. Mina usun Piibli statistikasse. Ja kui Luuka evangeeliumi selle loo statistika paika peab, siis 90% neist, kes saanud puudutatud Jeesuse poolt, jõuavad tagasi mõnda kuiva ja surnud kogudusse. Nad ei jõua iialgi Jeesuse endani, kuna upuvad religiooni.

Need üheksa pidalitõbist ei jõudnud ära oodata, millal oma eludega edasi minna ja oma perede juurde tagasi jõuda. Nad ütlesid: „Tahame oma eneseväärikust tagasi. Tahame minna tagasi sünagoogi ja uurida saabuva Messia kohta.“

Sa võid nüüd küsida: „Mis selles siis halba on? Kas see pole siis mehe kohus kanda hoolt oma pere eest? Ja kas mitte Taavet ise ei räägi Jumala sügavuste üle mõtisklemisest? Kas kristlased ei peaks olema motiveeritud töötama innukalt ehk tegema seda sama, mida need üheksa pidalitõbist? Ja kas mitte Jeesus ise ei öelnud neile, et mingu nad otse preestrite juurde?“

See kõik on tõsi, kuid samas – see kõik muutub tühiseks, kui sa ei õpi esmalt tundma Jeesust!