SIIRALT IGATSEDES LÕPPU

Uskuge või mitte, aga Paulus ütleb, et me peaks täie siiruse –ja tõsidusega igatsema selle maailma lõppu. Sa võid nüüd öelda: ”See on ju täiega haige!“ Ometigi ütleb apostel, et peaksime ootama selle kurja ajastu lõppu: „Oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.“ (2 Peetruse 3:12). See ei tähenda samas seda, et kui häving saabub, et me siis hüppame õnnest lakke ja hõiskame: „Vaadake, kus alles põleb!“ Ei. Peetruse sõnad on pigem mõeldud meie alalhoidmiseks, et millal iganes me ka elus raskustega silmitsi ei seisaks, võime siiski rõõmustada ja öelda: „Üks päev haihtub see kõik nagunii õhku!“ Teisalt on see tõde mõeldud ka meie üles õhutamiseks, et muuta meid inimesteks, kes me olema peame: „Kui see kõik nõnda laguneb - missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses.“ (2 Peetruse 3: 11).

Kui sa loed neid sõnu saabuvast suurest tulest ja samas uuest, kirkast, õigsust täis maailmast, kas see siis rõõmustab sind? Või tõuseb su südamest pigem appihüüd: „Oo, Jumal, ma usun Su Sõnasse. Ma usun, et saadad ühel päeval oma tule, et hävitada see patust läbi imbunud maailm. Ja ma usun ka seda, et sa lood uue ja püha maailma. Samas aga ma ei usu, et vastaksin kõigile neile pühaduse standarditele, millest Peetrus kirjutab, mistõttu kardan, et ma ei vea välja.“

Aga armsad, mul on teile häid uudiseid: ma võin tõestada ilma vähimagi kahtluseta, et Jumala suurim igatsus on hoida teid alal selle tuleva maailma jaoks. Selleks aga vajate te Tema eluandvat tõde, mis hoiab te südameid siis, kui vaenlane te vastu kui tulvavetena tõuseb. Alljärgnevalt aga kõik see, mida Issand on lubanud teie heaks teha:

„Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti.“ (Psalmid 121:7-8).

„Sest Issand armastab õiglust ega hülga oma vagasid; neid hoitakse igavesti; aga õelate seeme hävitatakse. „ (Psalmid 37:28).

„Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest.“ (Psalmid 97:10).
„Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks! Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda. „ 
(1 Tessalooniklastele 5:23-24).