HILINE VIHM

Sakarja rääkis tõotatud hilisest vihmast, mis toob sisse ka viimase lõikuse. Jumal ootab kannatlikult oma viimse vihma välja valamist, kuna see toob sisse viimase lõikuse!

Käesoleva sajandi alguses sai Kanadas alguse nelipüha liikumine, mida nimetati „Hilise vihma liikumiseks“. See kestis oma 40-50 aastat. Tänaseks päevaks on vaid mõned „Viimse Vihma“ kogudused alles jäänud, kuigi tol ajal liikumisega kaasas olnud inimesed olid enam kui veendunud, et nad kogesid Püha Vaimu viimast väljavalamist. Paljud ütlesid: „See ongi see!“ Ometigi vajus see liikumine ära. Nõnda samuti on olnud teisigi liikumisi, mis on tulnud ja läinud. Miks? Sest nad ei keskendunud lõikusele!

Paljud nn. Püha Vaimu liikumised hajusid ruttu, kuna olid inimeste kesksed, keskendudes andidele, õnnistustele, enese täiendamisele ja õnnele. Kõik Püha Vaimu ilmingute alla arvatud tantsimised, naermised, möirgamised jms. on lihalik, kui see ei too endaga kaasa murtud südant päästmatute pärast. Sest kui miski on tõesti Vaimust, toob see ka esile nälja ja igatsuse jõuda kadunud ja hukkuva maailmani!

Jeesus sidus lõikuse kadunud hingedega, kui ütles: „Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele!” (Matteuse 9:38). Iga tõeline Püha Vaimu väljavalamine keskendub sellele Jeesuse palvele. Ja mõned üksikud ärkamised, mis tõesti pandud kirja ehedate ärkamistena, olid ka õnnistatud rikkaliku „hingede saagi“ poolest. Ükski ärkamine pole tõeline ilma suure kadunud hingede võitmiseta!

Pange tähele, mis toimus Joel 3:1 tulemusena. Nelipüha päeval said 3000 inimest korraga päästetud ja iga päevaga lisandus uusi hingi. Seejärel kupatati aga kõik need usklikud mööda ilma laiali kuulutama Kristust kõigile kadunuile.

„Kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. „ (Jesaja 32:15). Jesaja ütleb siin: „Kui Püha Vaim tuleb, toob Ta ka esile lõikuse vilja ja rikkalikult hingi võidetakse Jumalale!“