TEMA KONTROLLI ALL

Inimese süda veab teda alt tänu hirmule maailmas toimuvate asjade pärast (vt.Luuka 21:26). Isegi kõige pühendunumad kristlased saavad haaratud sellest hirmu ja ärevuse lainest, mis puudutab tulevikku. Inimesed kardavad, et see laev läheb põhja. Inimkond igatseb turvalisuse järele.

Kõlab see kõik hirmuäratavalt? Ilmselgelt tundub kõik lagunevat koost…vähemalt see osa, mis tavalisele silmale nähtav. Ja isegi skeptikud peavad tõdema, et midagi apokalüptilist on teoksil.

Lisaks nägemusele kõigist rahutustest, on Jumal andnud mulle ka väga erilise lootuse sõnumi kõigile usklikele. Esitasin Jumalale meeleheitlikult kõikvõimalikke küsimusi asjade kohta, mida nägin tulemas. Küsisin, kuidas saavad kristlased teha ära kõik selle, mida tegema peavad, kui aeg on nii piiratud ja nii paljud poevad peitu? Kuidas saaks kristlased hoida hirmu eemal oma südameist? Kuidas võiks nad vaadata kõiki uudiseid ja oodata rahutusi ning hävingut, tundmata hirmu oma laste ja kodude pärast? Peaksid nad loobuma oma positsioonist, andes selle maailma üle Saatanale ja lastes tal saada oma tahtmist? Peaksid nad maksma ära kõik oma maksud, võtma pangast oma säästud ja kannatama kuidagi ära, samas lootes paremate aegade saabumisele? Peaksid nad ostma maamaja või lapikese maad ja põgenema maale, lootusega pääseda saabuvate tragöödiate eest? Peaksid nad laskma oma motivatsioonil surra ja hirmul võtta maad? Peaksid nad loobuma kõigist oma unistustest ja ambitsioonidest ning muutuma erakuteks?

Kallis sõber, pane tähele, mida Püha Vaim ütles mulle. Vaid viis väikest sõna, aga nii võimsad, et need äratasid minus aulise uue lootuse ja usu. Need viis väikest sõna on: Jumalal on kõik kontrolli all.

Just nii! Kõik on kontrolli all! Sina ja mina ning kõik meisse puutuv on Tema kontrolli all. Vahet pole, kuidas asjad siin metsa läind’ maailmas ka ei tunduks või näiks – kõik töötab ometigi nende kasuks, kes Jumalat armastavad ja Tema plaani järgi kutsutud on. (vt.Roomlastele 8:28).

Tulevik näeb halb ja kurjakuulutav, kuid Taavet ütles: „Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.“ (Psalmid 32:4).

Tänane sõnum usklikele on see, et tulevik on Jumala kontrolli all ja seetõttu ei pea me ka kartma.