TÕESTI, ISSAND ON SIIN PAIGAS by Gary Wilkerson

„Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse.“ (2 Korintlastele 3:18). Millist imelist Jumalat me teenime! Ta ütleb: „Kui sa tuled pühapäeval mu kotta, et saada täidetud minu auga, siis see ei hakka esmaspäeval hääbuma. See ei nõrgene ka teisipäeval, et peaksid hakkama pikisilmi pühapäeva järgi igatsema. Minu au elab pidevalt su sees ja see mitte ei kahane, vaid kasvab!“

See sõnum pole mitte vaid väikesele kogukonnale Kristuse ihus. See tõde kehtib kõigi kohta, kes järgivad Jeesust – alates kõige nõrgemast kuni kõige tugevamani ja kõige nooremast kuni kõige vanemani. Jumala tõotus täita meid oma auga on „jah ja aamen“ ning kehtib iga uskliku jaoks. Nagu Paulus ütles – Tema ilmutatud au toob vabadust patuahelais olijaile, meeleheitlikele ja lüüa saanutele; vabaduse leigusest ja ükskõiksusest (vt.2Kor.3:17). Läbi Tema au muudetakse meid Tema näo sarnaseks. Ja just see ongi see au, mis paneb inimesed janustena jooksma Jumala juurde, tundmata seepärast mingit häbi.

On aeg panna maha kõik, mis varjutab Jumala au me elus. Kas miski su südames takistab Jumala aul tõmbamast inimesi su ligi? Oled sa vaevatud harjumuspärase patu tõttu? Kas laimamised, kibestumine ja andestamatus valitsevad su südames? Kui nii, siis tea, et see ei pea jätkuma nii. See hirmu loor, mille Saatan on lasknud langeda su üle, ei toimi enam. Tema vale selle kohta, et oled liiga nõrk, ei oma enam mingit mõju su üle. Jumal ütleb, et Tema au hingab Tema nõtrade maiste astjate üle. See kumab läbi inimestest, kelle südamed on murtud ja kelle elu on üks suur keeristorm. Kui aga meie Issand ilmutab oma au, muudab Ta kaotuse võiduks ja lihalikud nõtrused taevalikuks jõuks.

Seetõttu usu Tema sõna sulle: „Sa ei pea elama lüüasaanu elu. Sa ei pea elama ilma tunnistuseta. Ma saan ilmutama end viisidel, mis rabavad sind. Kadunud hinged saavad tõmmatud mu ligi läbi sinu elu. Ja kui see kõik juhtub, ütled sa: „Tõesti, Issand on siin paigas.“