VIIMANE LÕIKUS

„Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate Issandat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli.“ (5 Moosese 11:13-14).

Iisraeli külvi ja lõikuse ajad olid totaalselt teistsugused kui meie omad. Esimesed vihmad, mis pehmendasid maapinda, saabusid oktoobris, kestes detsembri lõpuni, mil algas külvi aeg. Viimased vihmad sadasid märtsist aprillini – just vahetult enne lõikust – lastes lõikusel küpseda veelgi. On oluline mõista, et need kaks vihmahooaega olid alati seotud lõikusega: „…ja sa koristad kokku…“ (s.14). Seetõttu ka, kui tahate kindlalt teada, kas mõni Püha Vaimu liikumine on Jumalast või inimestest, kasutage järgmist kriteeriumit: Vaimu töö keskendub alati hingede võitmisele ehk „hingede lõikusele“! Vahet pole, milliseid ilminguid te ka nn. ärkamiste jooksul ei näeks – need pole seotud tõelise Jumala liikumisega, kui nad ei keskendu lõikusele. Püha Vaimu „vihmahood“ toovad alati kaasa hingede võitmise.

Jumal valas oma Vaimu esmalt välja Nelipüha päeval, et valmistada ette ja pehmendada pinda evangeeliumi seemnete külvamiseks. Vaimuga täidetud külvajad läkitati ülemisest toast välja kõike maailma – Jeruusalemma, Juudeasse, Samaariasse ja kõigi maailma otsteni, et teha Jeesuse Kristuse jüngreid.

Kogudus on nüüdseks näinud pea 2000 aasta pikkust külvi –ja kasvamise aega, mistõttu nüüd on lõikuse aeg! Kõik, kes kuni tänaseni on surnud Kristuses, esindavad uudsevilja ehk varajast saaki. Aga Sakarja kuulutas ette viimast lõikust, mis on ka põhjus, miks Jeesus pole veel tulnud. (vt.Sakarja 12:10). Issand on oodanud kannatlikult oma viimast võimast lõikuseaega siin maa peal!

„Olge nüüd pika meelega, vennad, Issanda tulemiseni! Vaata, põllumees ootab kallist põlluvilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma.“ (Jaakobuse 5:7).