JUMAL TOIMETAB

Võtmesõnum tänapäeva kristlastele on see, et Jumal on kogu tuleviku juba ette ära programmeerinud. Ta teab täpselt, millal Kristus tagasi tuleb. Nii nagu ka lõpuaja katsumused, kohtupäev ja Harmagedoni lahing on kõik Tema kalendris kirjas. Jumal, kes valitseb üle taeva ja maa, ütles: „Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel…Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus.“ (Jesaja 40:15,17)

Jumal tahab, et jätkaksime tööd kuni Kristuse taastulekuni. Ehk lihtsamalt öeldes: peame töötama otsekui lõppu ei tulekski ja elama nii, nagu alati saabuks homne. Jumal peab endiselt arvet iga me juuksekarva üle. Ta loeb endiselt mahakukkuvaid varblasi ja kuuleb endiselt palveid, enne kui neid veel palutaksegi. Ta annab endiselt rohkem kui suudaksime eales paluda või mõelda. Seega, miks siis karta? (vt.Matteuse 6:25-34).

Ettevalmistunud kristlased – ärgake! Kõik on kontrolli all ja Jumal on tegemas oma tööd! Ta päästab, tervendab, ristib ja seab oma koja asjad korda. Hirm on pühaduse teotus. Meid on kästud julgustada endid Jumalas ja laulda ning rõõmustuda, kui näeme viimset tundi saabumas. Keegi võib nüüd küsida: „Aga kuidas ma saan rõõmustada nähes seda patust neetud maailma kokku varisemas?“ Minu vastus on Piibli vastus: „Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini…oodates…lunastust.“ (Roomlastele 8:22-23).

Sünnitav naine võib karjuda tänu kogetavale valule, aga oma südames tunneb ta siiski rõõmu, kuna uus elu on sündimas. Jumala kuningriik on saabumas. Saatana kuningriik on langemas. Mistõttu kristlased võivad öelda täie kindlusega: „Jumalal on kõik kontrolli all!“