ÄRA UNUSTA, MIDA JUMAL ON TEINUD

Mooses juhendas iisraellasi: „Ära siiski karda neid; tuleta ikka meelde, mida Issand, su Jumal, tegi vaaraole ja kõigile egiptlastele… tunnustähti ja imetegusid, ja vägevat kätt ja väljasirutatud käsivart, millega Issand, su Jumal, tõi sind välja. Nõnda teeb Issand, sinu Jumal, kõigile neile rahvastele, keda sa kardad.“ (5Moosese 7:18-19). Milline võimas sõnum! Mooses tuletas iisraellastele meelde: „Mis iganes vaenlastega te ka silmitsi ei seisaks – Jumal on tõotanud teile võidu nende üle. Ta on päästnud te esiisad vaaro käest ja Ta teeb seda sama ka teie heaks!“ „Seepärast mõtle päevale, mil sa lahkusid Egiptusemaalt, kogu oma eluaja! (5Mo.16:3). „Ja mõtle sellele, et sa olid ori Egiptuses.“ (5Mo.16:12).

Moosese põhisõnum oma rahvale oli: „Ärge unustage oma minevikku! Kui arvate, et siin kõrbes on raske, siis mõelge tagasi kõigile õudustele, millega Egiptuses silmitsi seisite. Ärge unustage, milline oli elu siis, kui te kõik alles veel orjad olite. Ja ärge unustage, mida kõike Jumal tegi te heaks, et päästa teid sellest kõigest!“

Ka prohvet Jesaja jagas Jumala Sõna neile, kes olid hirmul. See oli ajal, mil’ iisraellased olid veendunud, et Jumal on nad hüljanud, mistõttu Jesaja kinnitas neile: „Kes oled sina, et sa kardad surelikke inimesi, inimlapsi, kes on nagu rohi, ja unustad Issanda, kes sind on teinud, kes on laotanud taeva ja rajanud maa, ja värised alati, iga päev, rõhuja viha ees, kui ta valmistub hävitama? Aga kus on nüüd rõhuja viha?“ (Jesaja 51:12-13). Jumal ütles prohveti kaudu: „Põhjus, miks te kardate, on selles, et olete unustanud, kes ma olen. Te vaatate ainuüksi oma raskuste peale, olles unustanud, et minu käsi on endiselt teie elude üle.“

Ka sul võib olla raskusi Jumala imede meenutamisega oma elus. Võib-olla mõtled endamisi: „Mu elu on olnud vaid kui üks lõputa õudusunenägu. Mis Jumala imesid mul ongi meenutada, kui ma pole kogenud ühtegi neist?“ Meie kogemused võivad küll olla me usu õhutajaiks, kuid nad pole kunagi olnud loodud olema me usu allikaiks. Seetõttu viitabki Jumala Sõna alati sellele, mida Jeesus on teinud. Ja see on ka põhjus, miks peame alati meeles pidama Tema risti võitu ja sellest usu läbi kinni hoidma. Sest ainuüksi Tema annab meile väe võiduks – oma Püha Vaimu läbi.