PUHASTUSE ÄRKAMINE

Kõik prohvetid nägid ette lõpuaegu ja prohveteerisid kõrvale pandud, pühadest inimestest, kellel on sügav arusaamine Jumala Sõnast. Taaniel kuulis suuri asju Jumalalt, aga „ei mõistnud neid“ (Taanieli 12:8). Samas nägi ta siiski päeva tulevat, kus puhastatud, läbikatsutud ja proovilepandud „jääk“ mõistab. Et on üks lõpuaegade punt inimesi, kes on täis Jumala tarkust ja tunnetust. „Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda; aga mõistlikud mõistavad küll.“ (Taaniel 12:10).

Jesaja mõistis hukka tagasilangenud iisraellaste vaimse pimeduse. Ta ütles, et nad „eksivad nägemuses, kõiguvad otsuses.“ (Jesaja 28:7). See väikenegi tunnetus, mis neil kord oli, sai hävitatud nende himude poolt. Aga ometigi kuulutas Jesaja ette päevast, mil „kurdid kuulevad kirja sõnu ja pimedate silmad näevad pilkasest pimedusest…siis nad pühitsevad minu nime… ning kardavad Iisraeli Jumalat. Ja need, kes olid eksivaimus, tulevad mõistusele ja nurisejad võtavad õpetust.“ (Jesaja 29:18, 23-24).

Mina usun, et see lõpuaegade ärkamine, millest nii paljud kuulutavad ja räägivad, saab olema puhastuse ärkamine. Sest kui Püha Vaimu ülesanne on tuua maailm patutunnetusele, õigsuse sisse ja Jumala kohtu ette, on kindel, et Püha Vaimu võimsa väljavalamise käigus tõusevad ka võimsad tõetunnetuse lained, mis raputavad ükskõikset, kõigega leppivat kogudust, sundides jumalarahvast seisma silmitsi oma patuga.

Ajal, mis suur hulk kristlasi jookseb imede ja tunnustähtede järele ning igatseb kuulda edukuse ja õitsengu teemadel, kutsub Jumal kokku nn. „kõrbe rahva“, kes januneb kõige täiega Kristuse järele. Just praegu on üks auline seltskond esile tõusmas! Sest oli päev, mil Jumal hakkas tegema midagi nende südameis ja nad hakkasid nägema neid ümbritsevat silmakirjalikkust ning häbi. Nad sööbisid Jumala Sõnasse ja nägid, mis oli Jumala ülim eesmärk nende elude suhtes. Usu läbi riietasid nad end Kristuse õigsusega, alistusid Kristusele ja otsustasid jätkata oma teekonda kasvõi üksi, kui tarvis, et olla täielikult sõnakuulelikud Talle. Nad häälestasid end kuulma ja mõistma Jumala tahet. Nad hakkasid nägema Vaimus ja jõudsid arusaamisele, et kõigi asjade lõpp on peagi lähedal. Nende jaoks on Jumala Sõna juba täitunud!

„Kristus on tulekul! Parandage meelt, sest taevariik on lähedal! Heitke endist ära kõik teid takerdav patt ja mõelge sellele, mis on ülal! Ärge laske end kaasa kiskuda inimeste impeeriumitest ja unistustest. Hüljake need kõik ja minge kohtuge Temaga.“ See on sõnum, mida kuulutatakse kõvasti ja selgesti!