TULGE MINU JUURDE by Gary Wilkerson

„Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise!“ (Matteuse 11:28). Jeesus ei esita siin ainuüksi kutset, aga lausa korralduse minna Tema juurde, sest ainuüksi Tema suudab varustada meid hingerahuga, mida tõeliselt vajame. Kuid samas, on see võimalik ainuüksi omas jõus „minna Ta juurde“? Jeesuse sõnul on see võimatu: „Ükski ei või tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa.“ (Johannese 6:44). Aga miks annab siis Jeesuse korralduse teha midagi, mida me nagunii ei suuda?

Meile antakse siin üks oluline õppetund, mis on elulise tähtsusega kogu me kristliku elu tarvis. Ja see on järgnev: kui meile antakse korraldus midagi teha, siis ainuüksi enda ülesõhutamisest ja ütlusest: „Saab tehtud, Issand!“, ei piisa. Kui nii arvame, oleme juba ette hukule määratud. Fakt on see, et kui meile antakse mõni korraldus evangeeliumites, paljastab see juba me võimetuse. Ja Jumal teeb seda meelega. Ilmutades meile oma tahet ja korraldusi, näitab Ta meile ka me võimetust neid omaenese jõus saavutada. Seetõttu ongi Jeesus lisanud igale korraldusele ka tõotuse. Esmalt ütleb Ta: „Ükski ei saa tulla Isa juurdu muidu kui Isa teda ei tõmba.“ Kuid seejärel jätkab koheselt: „ja mina äratan tema üles viimsel päeval.“ (Joh.6:44, kaldkirjas rõhuasetus autori poolne). Jumal ainuüksi ei tõmba meid enese ligi, aga tõstab meid ka täiesti uude, ülestõusmise ellu. Tema vägi annab meile võime elada uues lepingus Temaga.

Meil endil pole võimet omada uut elu omaenese jõus. See tuleb ainuüksi Tema kaudu. Sest see sama vägi, mis päästab meid armu kaudu, ka hoiab meid armu kaudu. „Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on Jumalas tehtud!" (Johannese 3:21). Jumal on see, kes teeb oma tööd meie sees! Seetõttu seobki Ta iga korralduse tõotusega. Sest niipea kui Ta paljastab meie võimetuse, paljastab ta ka oma võimekuse ning tahte viia täide kõik plaanitu meie sees.