ВЕЧНО СНАБДЯВАНЕ

Apostel Paulus kisendas Jumala poole: „Oo Issand, palun vabasta mind sellest vaiast mu ihus!“, mispeale Issand vastas talle: „Sulle piisab minu armust.“ (2Kor.12:9). Jumal ütles oma sulasele: „Paulus, sa pead selle vaiaga hakkama saama. Kuid keset oma valu, annan ma sulle kogu armu, mida vajad ja varustan sind lõputult!“

Jumal tahab meile teada anda, et Tema arm on nii palju võimsam kui ükski vabastus, mida Ta me olukordadesse tuua võiks. Miks? Sest Tema arm kätkeb endas täit ilmutust sellest, kes Ta on! Ehk lihtsamalt öeldes: Jumala armu läbi tuleb Jeesus Kristus täie määraga esile – kogu oma pühaduses, õrnuses ja kaastundlikus südames. Meie Taevane Isa teab igat pisimatki detaili me kannatustest ja on seetõttu andnud meile need võrratud tõotused:
  • „Kuid õigete pääste tuleb Issanda käest; tema on nende tugev kaitse kitsikuse ajal.“ (Ps.37:39). 
  • „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!” Nii võime julgesti öelda: „Issand on minu abimees, minul ei ole midagi karta, mida võib teha mulle inimene?” (Heebrea 13:5-6). 
  • „Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega! ” (Jesaja 41:10). 
  • „Vaata, häbenema ja piinlikkust tundma peavad kõik, kes on sinule vihased; olematuks saavad ja hukkuvad mehed, kes riidlevad sinuga. Sa otsid, aga enam sa ei leia neid mehi, kes võitlevad sinu vastu; olematuks saavad ja lõpevad mehed, kes sõdivad sinu vastu.“ (Jesaja 41:11-12) 
  • Sest mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: „Ära karda, mina aitan sind!”…Kui viletsad ja vaesed asjata otsivad vett ja nende keel kuivab janust, siis mina, Issand, kuulen neid, mina, Iisraeli Jumal, ei jäta neid maha. (Jesaja 41:13, 17). 
Tänu Jeesuse Kristuse armule võite läbi minna ükskõik, millisest olukorrast, kriisist või hävingust. Ükskõik, millega te ka silmitsi ei seisaks, Tal on enam kui küllaga armu ja Püha Vaimu tröösti te jaoks!