HOIDES ALAL JUMALA LIGIOLU

Jumal lisab oma ligiolule ühe tingimuse, mille leiame 2 Ajaraamatu 15-peatükist. Eelnevas peatükis oli kuningas Aasa juhtinud Juuda armee suurele võidule Etioopia miljoni-liikmelise armee üle. Samas tunnistas ta, et Jumala ligiolu oli olnud see, mis oli ajanud laiali vaenlase armee. „Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole ning ütles: „Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu! Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu!...Siis Issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees, ja etiooplased põgenesid.“ (2 Ajaraamat 14:10-11).

Kui Aasa ühes oma sõjaväega uhkelt tagasi Jeruusalemma pöördus, tuli neile linnaväravas vastu prohvet Asarja, kellel oli ka sõnum Jumalalt: „Kuulge mind, Aasa…Issand on teiega, kui teie olete temaga, ja kui te otsite teda, siis te leiate tema; aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha! Kaua aega ei olnud Iisraelil tõsist, Jumalat õpetavat preestrit ega Seadust. Aga kui temal kitsas käes oli, siis ta pöördus Issanda, Iisraeli Jumala poole. Ja nad otsisid teda ning leidsid ta.“ (2 Ajaraamat 15:2-4).

Siinkohal siis saladus, mis aitab saada ja alal hoida Jumala ligiolu oma elus. Jumal tuletas Aasale mustvalgelt meelde: „Aasa, ära iialgi unusta, kuidas sa oma võidu saavutasid. Sa otsisid mind hädas olles kõigest südamest ja ma saatsin sulle oma ligiolu. Minu ligiolu oli see, mis pani su vaenlased põgenema!“ Ehk siis Asarja ütles Aasale: „Mäletad sa veel, milline see kuningriik oli enne sinu võimule tulekut? Kõik oli tasakaalust väljas, ei mingeid seadusi ega juhtnööre ega õiglast õpetust. Igaüks oli iseenda peremees ja tegi seda, mida ise õigeks pidas!“

Antud juhul pole tegu mingi keerulise teoloogiaga. Igaüks võib kogeda Jumala püsivat ligiolu, kui vaid lihtsalt otsib Teda. „Siis te leiate tema“ (15:2). Heebreakeelne tähendus sõnale „leidma“ on matsa, mis tähendab: „Tema ligiolu tuleb esile, et muuta teid võimekaks ja õnnistada teid.“ Ehk lühidalt öeldes ütleb see salm meile: „Otsige Issandat kogu oma südamest ja Ta tuleb te ligi oma ligioluga. Ja Tema ligiolus peitub see kõikvõimas vägi, mis kiirgab välja te eludest.“