TEMA LIGIOLU ÕNNISTUSED

Mõtle alljärgnevate Vana Testamendi näidete peale õnnistustest, mille Jumala ligiolu tõi Tema järgijate elude üle:
  • Jumala ligiolu oli Aabrahami elus nii reaalne, et isegi paganad tema ümber kogesid erinevust tema ja nende elude vahel: „Sel ajal rääkisid Abimelek ja tema väepealik Piikol Aabrahamiga, öeldes: „Jumal on sinuga kõiges, mis sa teed.“ (1Moosese 21:22). Ehk see paganlik kuningas ütles: „Aabraham, sinu juures on midagi teistmoodi. Jumal juhatab, hoiab ja õnnistab sind, kuhu iganes sa ka ei läheks!“
  • Jumal tõotas Joosuale, et ükski vaenlane ei saa tema vastu, kui Tema ligiolu on koos temaga: „Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluajal; nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga, ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev…!“ (Joosua 1:5-6) Kui Jumala ligiolu on meiega, võime olla tugevad ja julged ning ükski vaenlane ei saa meile liiga teha!
  • Jumal ütles Giideonile: „Issand on sinuga, sina tubli mees!...Mine selles oma jõus ja päästa Iisrael …!“ (Kohtumõistjate 6:12,14). See fraas „mine selles oma jõus“ viitab salmile 12, mis ütleb „Issand on sinuga“. Näed sa, mida Jumal ütleb siin? Ta ütleb: „Giideon, su sees on nii võimas vägi, et sellega võib päästa kogu Iisraeli. Selleks väeks on minu ligiolu!“ Piibli kohaselt oli Giideon üks suur argpüks, mistõttu miks nimetas siis Jumal teda „tubliks meheks“? Sest Ta tahtis tõestada Giideonile, mida üks tavaline inimene suudab, kui Issanda ligiolu on temaga!
  • Jumal hoiatas Jeremijat, et kogu rahvas pöördub tema vastu ja hülgab ta prohveteeringud. Ometigi tõotas Ta: „Kui nad võitlevad sinu vastu, siis nad ei võida sind, sest mina olen sinuga, et sind aidata ja päästa.“ (Jeremija 15:20). Ehk Jumal ütles: „Vahet pole, kui isegi kogu maa tõuseks su vastu. Kõik, mis loeb, on see, et minu ligiolu on sinuga. Ole kindel ja tea, et mina olen sinuga!“
  • Jumal rääkis Jesajale erilisest tõotusest, mille Ta annab kõigile neile, kes Teda armastavad: „Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Sest mina olen Issand, su Jumal…et ma sind armastan… Ära karda, sest mina olen sinuga…“ (Jesaja 43:1-5). Jumal ütles: „Kui minu ligiolu on sinuga, võid sa minna kasvõi läbi tule ja vee ning jääda ikka ellu. Aga mitte kuidagimoodi ellu, vaid kogedes ka minu õnnistusi ja soosingut keset seda kõike, sest minu ligiolu on sinuga!“