TA NÄEB IGAT SAMMU

Suur hulk kristlasi ärkab igal hommikul, seistes silmitsi meeletute probleemidega – füüsiline valu, emotsionaalsed kannatused, rahalised raskused jne. Mõned on nii murest murtud, et mõtlevad endamisi: „Seda on liiga palju. Mul lihtsalt pole enam jõudu, et võidelda selle kõigega. Kuidas ma küll ometigi hakkama saan?“

Meie teenistus saab suurel hulgal kirju kristlaste käest, kes kannatavad igapäevaselt kohutavate raskuste all. Üks jumalakartlik naine kirjutas: „Olen olnud abielus üle 35 aasta ja olen ka juba vanaema. Kuid tänu abielurikkujast abikaasale on me pere hävitatud. Ta oli kord Püha Vaimuga täidetud ja Jumala poolt kasutatud mees, kuid viimastel aegadel täiega kibestunud naistekütt, täis himu ja iha. Palun palvetage mu eest. Ta on imanud viimse kui armastuse raasu välja mu seest ja ma olen nii õnnetu. Ma ei suuda seda enam kanda.“

Meie Taevane Isa näeb igat me elu sammu ja vaatamata kriisidele ning raskustele on Ta öelnud meile Piiblis ikka ja jälle: „Ära karda!“ Seetõttu ei tohiks me ka arvata, et meie probleemid meid hävitavad, sest Tema on meie kaitse ja kindlus. „Õnnis oled sa, Iisrael! Kes on su sarnane? Rahvas, keda Issand on päästnud? Tema on kilp, kes sind aitab, mõõk, kes sind ülendab. Sinu vaenlased lömitavad su ees, aga sina tallad nende kõrgendikel.” (5Mo.33:29).

Jumal ütleb meile: „See pole tõsi, et ma olen hüljanud teid! Ma pole pahane te peale ega pole hüljanud teid, jättes teid vaenlase hooleks. Need kõik on Saatana valed!“ Ükskõik, milliste kriisidega me ka silmitsi ei seisaks või kui suured raskused meid ka ees ei ootaks – meie võit on juba ette ära kindlustatud: „Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.“ (Roomlastele 8:37). Kas see tähendab seda, et vaatame ja ootame seni, kuni Jumal saadab taevast ingli, et hävitada kõik me vaenlased? Ei iial! Kuigi Jumal on tõotanud meile võitu, ei tee Ta meie osa meie eest. Meie peame sellegipoolest haarama mõõga ja sõdima vaenlase vastu. Vahe on lihtsalt selles, et me teeme seda usus Jumala poolt tõotatud väesse: „Aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!“ (1Kor.15:57).

Püha Vaim reageerib me usu peale! Kui hüüame Teda appi, siis Ta tuleb me üle üleloomuliku väega, mis suretab kõik lihalikud teod. Meie osa on uskuda ja seejärel elada usus, et Jumala Vaim aitab meil seista vastu kurjuse vägedele, mis me vastu tõusevad.