KUTSUTUD VABADUSEKS by Gary Wilkerson

„Ja Issanda lunastatud pöörduvad tagasi ning tulevad Siionisse hõisates. Nende pea kohal on igavene rõõm, rõõm ja ilutsemine valdavad neid, aga kurbus ja ohkamine põgenevad ära.“ (Jesaja 51:11).

Kas järgnevad sõnad avaldavad sulle mingit muljet? Elu, rõõm, isetus, ilutsemine, julgus, vabadus. Kujutad sa ette sellist naudingut ka oma kristlikus teenimistöös? Aga kuidas seda kõikehõlmavat rõõmu saada? See ei lähtu headest ja õigetest tegudest. Pealegi, omaenese jõus ei suuda me olla õiged ja head nagunii. Võime anda oma parima, pingutada kõigest jõust ja pakkuda Jumalale siiralt kõike, mis meil on ja kes me oleme, ning ometigi pole see Jumala silmis midagi enamat kui vaid määrdunud räbalad. „Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased; me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otsekui tuul.“ (Jesaja 64:5).

Vabadus tuleb ainuüksi Kristuse õigsuse läbi! Ja kui Tema õigsusest saab meie õigsus, oleme ka vabad inimlikest pongestustest. Tema Vaim elab meis, vabastades meid patu needusest ja süüst ning muutes kõik uueks. „Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.“ (Roomlastele 8:2). See vabadus on kõik! See tähendab ka vabadust kanda välja kõik jumalikud vastutused, milleks Jumal meid on kutsunud. Korraga oleme võimelised tunnistama kõige täiega. Korraga peitub meis julgus, mis pole meist enestest. Meist voolab arm ja mitte enam surmav ja siduv käsumeelsus.

On ainult üks võimalus, kuidas elada selles vabaduses ja rõõmus, mille Kristus on meile võitnud – võttes vastu Tema õigsuse anni. See tähendab tugineda armule ja mitte omaenda tegudele. See ei tähenda muidugi vastutustest kõrvale hiilimist. Hoopis vastupidi – Tema armu alla tulek on ainukene tõeline viis, kuidas võtta vastutust. Vastasel juhul ei suudaks me midagi saavutada Tema nimel!

Te olete kutsutud vabaduseks! (Galaatlastele 5:13)