„EGIPTUSE SUHTUMISE“ KÕRVALDAMINE

„Tee enesele kivinoad ja lõika Iisraeli lapsed taas ümber…Ja Joosua tegi enesele kivinoad ning lõikas Iisraeli lapsed ümber Araloti künkal.“ (Joosua 5:2-3).

Siinkohal ei taha kuidagi algatada teoloogilist diskussiooni ümberlõikamise teemadel, kuid see iidne protsess omab suurt tähendust ka tänapäeva koguduse jaoks. See pidi iisraellaste jaoks ikka kohutavalt valus olema, kui nende eesnahk terava noaga kõrvaldati. Märgiks kogu maailmale, et nad on astunud lepingusse Jumalaga! Olid nad ju kõik sündinud kõrbes ja neid polnud kunagi ümberlõigatud. Nii olid nad peale vastavat toimingut abitud ja nõrgad mitmeid päevi.

Tänapäeva mõistes tähendab noa alla minek enese alistamist Jumala Sõna teravale lõikamisele! „Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk.“ (Heebrealastele 4:12). Jumala Sõna tõesti lõikab: „Kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse.“ (Apostlite teod 5:33). Kui Stefanos jutlustas, „lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid.“ (Apostlite teod 7:54).

Piiblis on öeldud sedagi, et Jumala Sõna lõikab ümber me südamed. „Õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt.“ (Roomlastele 2:29). „Temas te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega.“ (Koloslastele 2:11).

Igaühe meie sees on seda nö „Egiptuse suhtumist“ – kõike seda, mis lihalik – ja see tuleb kõrvaldada. Selleks on vastav operatsioon, mille käigus Jumala Vaim lõikab ära kõik kurjuse himud ja ikked. Ta teeb seda läbi selle, kui keegi Jumala võitu kuulutab väes ja Püha Vaimu ilmingutes Tema Sõna, millest saab kui terav nuga! Jumalal on ka tänapäeval oma Joosuad, kellele Ta on andnud käsu võtta kõik Jeesuse verega lepitatud, päästetud ja lunastatud inimesed ning asetada nad Tema Sõna noa alla, et kõrvaldada neist kõikvõimalikud jäljed ebajumalateenistusest ja kompromissidest.