TÄIS KRISTUSE LIGIOLU

Küsi ükskõik, milliselt kristlaselt: „Kas sa armastad Jeesust?“ ja sa saad vastuseks: „Absoluutselt!“ Kuid Tema püha Sõna valguses ainuüksi sõnadest ei piisa, sest Jeesus ise tõi välja kaks olulist aspekti, mis näitavad ära, kas armastame Teda või mitte. Kui need kaks asja pole ilmsed su elus, väljendub su armastus Jeesuse vastu vaid sõnades ja mitte tegudes ning tões. Nendeks on: 1. Sinu sõnakuulelikkus igale Jeesuse korraldusele ja 2. Tema ligiolu reaalne ilmnemine su elus. Mainitud piiblisalm ütleb: „Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind…ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.” (Johannese 14:21). „Näitan“ tähendab „paistan välja“ või „tungin esile“. Ehk teisisõnu – olla vahend või kanal, kelle kaudu Jeesus saab paista välja oma ligiolu.

Kristlik kogudus palub sageli: „Oo Issand, saada meile oma ligiolu. Tule me keskele, lange me üle, liigu me seas, ilmuta end meile!“ Kuid Jumala ligiolu pole miski, mis lihtsalt tuleb alla. See pole miski, mis kuidagi ootamatult langeb koguduse üle, neid üllatades ja jalust niites. Meil on otsekui arusaam, et Kristuse ligiolu on kui mingi nähtamatu suits, mille Jumal pihustab kuhugi õhku. Otsekui au pilve sealt Vanast Testamendist, mis täitis templi ja mille keskel preestrid ei suutnud püsida ja jumalateenistust läbi viia.

Me unustame ära, et me endi ihud on Jumala templiks ja kui Ta au tuleb, siis see peab ilmnema nii me südamete kui ihude kaudu. Kristus ei pesitse kusagil hoonetes või teatud õhkkonnas. Muide, Piiblis on öeldud, et isegi taevad ei suuda Teda kinni hoida või pidada. Pigem avaldub Ta me sõnakuulelike, pühitsetud ihude kaudu, oma templite kaudu: „Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas. (2 Korintlastele 6:16). „Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel?“ (1 Korintlastele 6:19). Miks on siis nii, et me kogudustes on kas hästi vähe või pole üldse Jeesuse ligiolu? Miks on nii paljud kogudused surnud? Aga seetõttu, et kas pastor, koguduse rahvas või mõlemad, on vaimselt surnud! Samas pole Kristuse ligiolu kogemine koguduses niivõrd üldine kui isiklik kogemus. Tõsi, vaimselt elutu ja mittepalvetav karjane võib külvata surma ka oma koguduse rahva üle. Kuid samas on iga koguduse liige omaette Jumala tempel ja seetõttu ka isiklikult vastutav Jumalale kuuletumise ja Tema ligiolu kandmise eest. Mistõttu isegi kui su kogudus ongi surnud, võid sina olla ikkagi täis Kristuse ligiolu.