TÕELINE USK by Gary Wilkerson

Vanas Testamendis polnud Taavetile kusagil ette nähtud võimalust siseneda kõige pühamasse paika templis. Kuid ometi ta tegi seda, mille tulemusena sündis ülivõimas Psalm, mida Jumala rahvas tsiteerib veel tänapäevalgi: „Kes Kõigekõrgema kaitse all elab ja alati Kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Issandale: „Sina oled mu varjupaik.“ (Psalmid 91:1-2).

Kuigi Taavet läks kuhugi, kuhu ta poleks pidanud minema, sai ta osaks millestki, mis pani teda peegeldama Jumala imelist ligiolu siin maa peal. Mu mõte on selles, et paljud Piibli pühad ja aulised on läbi ajaloo hiilinud oma hapra usu kaudu mööda rasketest olukordadest, püüdes oma innukate appihüüdude kaudu jõuda Jumala ajast ette.

Üks taolistest inimestest oli mitte-iisraellane, kes otsis Jeesuselt abi, et Too tervendaks ta vaevatud tütre. „Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: „Issand, Taaveti Poeg, halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” (Matteuse 15:22). See naine tuli Jeesuse juurde suure vajadusega – deemonlikud jõud piinasid ta tütart – ja ometigi ei ärgitanud see Jeesust tegudele. „Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda: „Saada ta minema, sest ta kisendab meie taga!” (Matteuse 15:23). Kuid naine ei jätnud neid rahule, vaid käis muudkui peale, keeldudes lahkumast. Kui oled Piibliga vähegi tuttav, siis tead, et Jeesus hindas väga kõrgelt taolist usku, öeldes: „Jätkake koputamist, jätkake otsimist, jätkake palumist ja Jumal vastab te usule.“

Sel naisel oleks olnud väga lihtne alla anda. Kuid ta käis muudkui peale, kuni Jeesus ütles talle: „Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.” (Matteuse 15:26), viidates iisraellaste esmasele õigusele paganate ees. Kuid see, mida naine vastas, on lausa hämmastav: „Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad.” (Matteuse 15:27). Ehk teisisõnu ütles ta: „Jeesus, kui me räägime taeva väest, piisab kasvõi selle raasukestestki.“ Ja tal oli õigus: raasukesed, mis langevad Jumala laualt, on enam kui küll rahuldamaks ükskõik, millist vajadust siin maa peal. Naisel oli usku, et isegi kõige väiksem raas suudab vabastada ta tütre kõige täiega. Sõber – see on tõeline usk! See naine ei palunud tagasihoidlikult. Ta palus, uskudes Jumala headusesse ja teades, et isegi kõige väiksem raas Tema aust on piisav, et saata korda imeline vabastamine.