LÕPUAJA KÜLVAJAD

Lõpuaegadel saab Jumalal olema suur hulk teotahtelisi külvajaid!

„Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles: „Isand, sa andsid mulle viis talenti, ennäe, ma olen saanud teist viis talenti!” Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” Ka kaks talenti saanu ütles ta ette astudes: „Isand, sa andsid mulle kaks talenti, ennäe, ma olen saanud teist kaks talenti!” Ta isand lausus talle: „Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” (Matteuse 25:20-23).

Tahan siinkohal tõestada sulle, et tõeline Jeesuse Kristuse kogudus ei lähe välja nuuksudes ja oiates! Kurjuse lained ei purusta ega halva teda. Ta ei ole nõrk, segaduses ega deemonlike jõudude poolt maha surutud. Ei iial! See tähendamissõna tõestab, et Jumalal saab lõpuaegadel olema viljakas ja auline saak. Kaks Tema kolmest sulasest astuvad Ta kohtujärje ette rikkaliku ja aulise saagiga. Kaks Tema kolmest sulasest astuvad Ta kohtujärje ette rohke vilja ja rõõmuga, rõõmustades võrratu lõikuse üle! Nad ei kaota maad, mis neile antud ega ole seisus, kus omadega vaevu toime tulevad. Nad ütlevad pigem: „Me oleme võitnud! Jumal on paljundanud seda, mille Ta me kätte usaldas.“ Nad on „head ja ustavad“ sulased, mitte tagasilangenud ega surnud. Nad ei ole mahasurutud, masendunud ega heitunud, vaid nad kogevad täit rõõmu oma Issandas.

Jeesus on see mees, kes läks „võõrsile“ (vt Matteuse 25:14), ja kes pika aja pärast (Matteuse 25:19) tagasi tuleb ning oma sulased aru andma kutsub. Meie oleme need sulased, „Tema omad“ ja need annid esindavad meile antud armu ja ilmutuse mõõtu Jeesusest. Meile on antud korraldus minna välja ja külvata seda ilmutust. Ja kuigi osadel on Jeesusest suurem ilmutus kui teistel, peavad külvama siiski kõik.