PÕUAAEG ON LÄBI SAANUD

Ruti raamatus 1:6 võime lugeda järgmist: „Issand oli hoolitsenud oma rahva eest, andes neile leiba.“ Noomini jõudis sõnum, et Juuda näljaaeg oli läbi saanud ja et Jumal oli taaskord külastanud oma rahvast piisava leiva ja õnnistustega. Möödund’ aja õnnistused täitsid taas Noomi hinge ja ta hakkas taga igatsema seda püha paika. Tal oli kõrini Moabist ja selle ebajumalateenistustest ning surmast. Nii et ta „võttis siis oma miniatega kätte ja läks Moabi väljadelt tagasi…Ta läks ära paigast, kus ta oli olnud, ja temaga koos ta kaks miniat.“ (Rutt 1:6-7). Noomi miniad, Orpa ja Rutt, jätsid hüvasti nii oma vanemate, sõprade kui perega. Nad ütlesid oma kõige kallimatele, et nad lähevad igaveseks; et nad lähevad Juudamaale – paika, kus Jumal oli oma rahvast külastanud.

Jumal külastab ka tänapäeval taaskord oma rahvast! Taaskord on põuaaeg läbi saanud! Nii meie Times Square’i koguduses kui teistes kogudustes üle maailma, tõuseb taas selge ja puhas Jumala Sõna esile. Ja kui Jumal oma rahvast külastab, „annab Ta neile ka leiba“.

Selle viimase Jumala Sõna põua ajal, mil’ osa rahvast põgenes Moabi – maailma, tuimuse, külmuse, naudingute ja edu keskele, jäi Jumala püha käputäis siiski püsima. Nad elasid üle TV-evangelistide enese ülistuse, tühise sensuaalsuse, mis tuhises läbi kogu Jumala koja, kantslist jagatava rumaluse ja tagasilangenud kristlaste pilked. Nad palusid, paastusid ja tegid eestpalveid. Ja Jumal võttis neid kuulda ning on taas külastamas oma rahvast. Miks on Times Square’i kogudus tulvil näljaseid otsijaid? Sest sõna on läinud liikvele, et Jumal on siin! Rahvas on kuulnud, et Jumala Sõna voolab jälle. Sama kehtib ka paljude teiste paikade kohta – uudised levivad, et Jumal on taas külastamas oma rahvast. Põuaaeg on möödas! Jumal on saatnud oma leiva taevast ja kui sa ei ole sellest veel osa saanud, siis tule kiiresti sealt Moabist välja ja mine sinna, kus Jumal on külastamas oma rahvast!

See on see, mida ka Noomi koos oma miniatega tegi. Nende liikumine Juuda piiri äärde esindas nende liikumist Jumala suunas. Jumala Vaim tõmbas neid ja nad olid haaratud uudistest Tema uute külastuste kohta. Samal moel näen ka täna Vaimus, kuidas tuhanded, kes pole sellest veel midagi kuulnud, kiirustavad tagasi koju. Tagasi Kristuse täiuse juurde ja eemale kõigest ülespuhutust, tühjast kergluse ja edukuse evangeeliumist, kaksikstandarditest ning pooletoobisusest.